Duplicaten, vernieuwing rijbewijs, uitbreiding categorie, categorie G

Controleer regelmatig de geldigheidsdatum van je rijbewijs! Want in tegenstelling tot de identiteitskaart, stuurt de gemeente geen brief wanneer je rijbewijs vervangen moet worden.

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig. Is jouw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Neem dan contact op met de dienst Rijbewijzen en Strafregister. 

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bij verlies of diefstal: aangifteformulier van de politie
  • Aanvraagformulier voor uitbreiding van categorie of aanvraag categorie G
  • Rijgeschiktheidsattest bij aanvraag bezoldigd vervoer
  • Indien vereist: bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool en/of een attest basiskwalificatie cat. C of cat. D
  • Bij medisch onderzoek: rijgeschiktheidsattest van groep 1 of groep 2

Kostprijs

25 euro

Je kan met Bancontact betalen in het gemeentehuis.