Duplicaten, vernieuwing rijbewijs, uitbreiding categorie, categorie G

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bij verlies of diefstal: aangifteformulier van de politie
  • Aanvraagformulier voor uitbreiding van categorie of aanvraag categorie G
  • Rijgeschiktheidsattest bij aanvraag bezoldigd vervoer
  • Indien vereist: bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool en/of een attest basiskwalificatie cat. C of cat. D
  • Bij medisch onderzoek: rijgeschiktheidsattest van groep 1 of groep 2

Bedrag

25 euro

Je kan met Bancontact betalen in het gemeentehuis.