Rijverbod +3,5 ton verhoogt verkeersveiligheid in Houtmarkt

Door de invoering van dit rijverbod zal het zwaar verkeer met herkomst en bestemming Mussenzele en Eiland, voortaan rechtstreeks moeten aansluiten via de gewestweg N460. Voor plaatselijk zwaar verkeer, zoals een levering, blijft de Houtmarkt natuurlijk wel toegankelijk.

Na meldingen van onveilige verkeerssituaties in de Houtmarkt kozen we ervoor om daar een rijverbod in te voeren voor zwaar verkeer. En dit op basis van feedback van de bewoners en verkeersmetingen.

Tijdens een participatiemoment gaven de bewoners aan dat een groot deel van het gemotoriseerd verkeer in de straat bestaat uit bestelwagens en vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Dat werd bevestigd door de verkeersmetingen.

Dat zwaar verkeer zorgt voor problemen met doorstroming en geeft fietsers en voetgangers een gevoel van onveiligheid.

Zwaar verkeer langs N460

Door de invoering van dit rijverbod zal het zwaar verkeer met herkomst en bestemming Mussenzele en Eiland, voortaan rechtstreeks moeten aansluiten via de gewestweg N460. Voor plaatselijk zwaar verkeer, zoals een levering, blijft de Houtmarkt natuurlijk wel toegankelijk.