Naar inhoud

Ruimtelijke Ordening

Praktische info

De digitale bouwaanvraag - Klik hier voor meer info


De taken van de dienst ruimtelijke ordening zijn onderverdeeld in twee grote delen:

1. Ruimtelijke Planning

Het ruimtelijk beleid wordt uitgestippeld aan de hand van een aantal planningsinstrumenten. Deze plannen geven een toekomstvisie van het gewenste ruimtelijk beeld van de gemeente. De dienst ruimtelijke ordening coördineert de opmaak en uitvoering van deze plannen. Het betreft het structuurplan, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het secretariaat van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is eveneens gevestigd bij de dienst ruimtelijke ordening.

Ook het Vlaams Gewest en de provincie Oost-Vlaanderen maken dergelijke plannen op: structuurplannen, het gewestplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze die betrekking hebben op het grondgebied van Haaltert liggen ter inzage op de dienst.


2. Stedenbouw

De uitvoering van de ruimtelijke planning gebeurt onder andere aan de hand van volgende vergunningen of attesten:

  • Stedenbouwkundige vergunning: voor het bouwen, verbouwen, herbouwen, slopen van gebouwen, voor het aanleggen van terreinen of reliëfwijzigingen, voor het rooien van bomen, … is een stedenbouwkundige vergunning verplicht. De dienst ruimtelijke ordening is graag bereid om al je vragen te beantwoorden. Aarzel dus niet om contact op te nemen.
  • Verkavelingsvergunning: nodig bij het verdelen van een perceel grond in verschillende loten voor woningen of industriegebouwen.
  • Stedenbouwkundige attesten: wil je zekerheid over de mogelijkheden van bouwen, herbouwen, verbouwen, … zonder al definitieve plannen op te maken, dan kan aan de hand van een schetsontwerp toch een stedenbouwkundig attest afgeleverd worden (daarna dient nog een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden).
  • Het handhavingsbeleid, dus de controle, gebeurt in samenwerking tussen de politie en de dienst ruimtelijke ordening.

Algemene info: www.ruimtelijkeordening.be

De samenstelling van GECORO vind je hier

Praktisch

Ruimtelijke Ordening

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 06

ruimtelijkeordening@haaltert.be

OPENINGSUREN OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag

9 - 12 u.

woensdag

9 - 12 u.
14 - 16 u. 

donderdag

9 - 12 u.
14 - 16 u. 
18 - 20 u. 
vrijdag

9 - 12 u.