Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ze zorgen voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. RUP's zijn gedetailleerder en leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.

De geldende gemeentelijke RUP's kan je inkijken bij team Omgeving in het gemeentehuis of hieronder digitaal inkijken.

Haaltert heeft volgende goedgekeurde RUP's: