RUP Dreef

Lokaal bestuur Haaltert legt in het ruimtelijk uitvoeringsplan, RUP, een bestemming vast voor de sportsite Dreef. Tussen 26 september en 25 november kan je de start- en procesnota inkijken en je opmerkingen doorgeven. 

Wat is een RUP? 

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid voor een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Een RUP legt onder andere vast: 

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

RUP Dreef

Het RUP Dreef omvat de voormalige sportsite van KRC Haaltert. De huidige site omvat een voormalig voetbalveld, kleedkamers, tribunes, een kantine, een parking en enkele groenzones. De gemeente Haaltert wenst op deze site een sporthal voor binnensportactiviteiten te realiseren, samen met een kunstgrasveld en een multifunctioneel sportterrein. Tevens wordt op de site een groene zone met wandel- en looppad gerealiseerd met bijkomende aandacht voor de aanwezige waterloop.

Het RUP komt er nu om de bouw van een sporthal mogelijk te maken, evenals de buitenaanleg met de sportvelden en parking. Aangezien dit binnen het huidig geldende BPA Zonevreemde terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten KRC Haaltert niet mogelijk was, is het lokaal bestuur Haaltert overgegaan tot de opmaak van een RUP.

Startnota en procesnota inkijken

Lokaal bestuur Haaltert organiseert van 26 september tot en met 24 november 2022 een publieke raadpleging over het RUP Dreef. In die periode kan je de start- en procesnota inkijken. Onderaan deze pagina kan je onder "andere bekendmakingen" de documenten downloaden. Je kan ze ook op papier inkijken bij team Omgeving in het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak op 053 85 86 06.

In de startnota krijg je de details van de afbakening van het plangebied, de doelstellingen van het plan en demogelijke milieueffecten.

Op die 2 documenten kan je opmerkingen indienen, ten laatste op 24 november 2022

Stuur je opmerkingen

•    aangetekend per post naar lokaal bestuur Haaltert, team Omgeving, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert
•    via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs 
•    via e-mail op omgeving@haaltert.be  

Infosessie en participatiemoment

Op dinsdag 4 oktober 2022 om 19u in de kantine op de sportsite Dreef, Dreef 12 in Haaltert, ging er een infosessie door.