RUP Warande

Wat is een RUP? 

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid voor een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Een RUP legt onder andere vast: 

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

RUP De Warande

Het RUP omvat het Warandepark, de gebouwen van de bib en de academie, de groene parking naast het park en het pleintje voor de bib.

Het RUP komt er nu omdat lokaal bestuur Haaltert er graag een vrijetijdshuis wil uitbouwen bij de bib en de academie. Het nieuwe vrijetijdshuis moet een echte ontmoetingsplaats worden. De bib zou er meer ruimte krijgen voor leeshoekjes en een leesterras, dienst Cultuur zou er een plaats krijgen en het toeristisch infopunt kan er uitgebreid worden. 

Openbaar onderzoek

De gemeenteraad van Haaltert heeft in zitting van 24 oktober 2022 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Warande’ voorlopig vastgesteld. Conform art. 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek van 23 november 2022 tot en met 22 januari 2023.