Naar inhoud

Schepencollege

Piet Seynaeve

 • Algemeen directeur

 • De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

  Hij organiseert de behandeling van de briefwisseling.

  Hij staat ook in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten en voor correcte dienstverlening aan de bevolking.

  Hij is bovendien de schakel tussen de politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont hij de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bij en is hij verantwoordelijk voor de notulering van deze vergaderingen. Hij ziet erop toe dat de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd.

  Ten opzichte van de gemeenteraad, het college en de burgemeester heeft hij ook een adviserende functie op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

Hoogstraat 41
9450 Haaltert


tel. 053 85 86 16
e-mail
Veerle Baeyens

Veerle Baeyens

 • Burgemeester - voorzitter gemeenteraad

 • Burgerlijke stand - bevolking - kieszaken - militie
  Volksgezondheid
  Politie - brandweer - veiligheid
  Jubilea
  Personeel
  Onderwijs
  Internationale samenwerking en Europese aangelegenheden
  Informatie en communicatie
  Informatica en automatisering

Eiland 7
9450 Haaltert


tel. 053 85 86 10
e-mail
Dany Van Den Steene

Dany Van den Steene

 • 1ste schepen

 • Openbare werken
  Groenvoorzieningen
  Verkeer en mobiliteit

Ninovestraat 155

9450 Haaltert


tel. 053 85 86 15
e-mail
Hans Sonck

Hans Sonck

 • 2de schepen

 • Financiën
  Begraafplaatsen
  Autopark
  Verzekeringen
  Kerkbesturen
  Personeel

Anderenbroek 59
9450 Haaltert


tel. 053 85 86 12
e-mail
Astrid De Winne

Astrid De Winne

 • 3de schepen

 • Sport
  Leefmilieu
  Huisvuil - hinderlijke inrichtingen - milieuvergunningen
  Land- en tuinbouw
  Openbare verlichting, energie en nutsvoorzieningen

Hollestraat 2
9451 Haaltert


tel. 053 85 86 14 - 0485 52 11 81
e-mail
Laurent Volckaert

Laurent Volckaert

 • 4de schepen

 • Middenstand, handel en economie
  Markten
  Feestelijkheden
  Cultuur
  Bibliotheek
  Emancipatiebeleid
  Tewerkstelling
  Toerisme

Lebeke 69
9450 Haaltert


tel. 053 85 86 11
e-mail
Lisa Houtman

Lisa Houtman

 • 5de schepen

 • Ruimtelijke ordening en grondbeleid
  Stedenbouw
  Gebouwen
  Gemeentelijk structuurplan
  Sociale woningbouw en huisvesting

Vondelen 17
9450 Denderhoutem

 


tel. 053 85 86 13 - GSM: 0474 45 58 87 
e-mail
Gian Verbestel

Gina Van Vaerenbergh-Verbestel

 • toegevoegde schepen

 • Voorzitter O.C.M.W.

  Sociale zaken en welzijnsbeleid
  Senioren
  Gezin en kinderopvang
  Jeugd en speelpleinwerking

Keiberg 73
9450 Haaltert


tel. 053 83 01 76 - 0479 65 50 21
e-mail