Naar inhoud

Schepencollege

Katlijn Copriau

Katlijn Copriau

 • Algemeen directeur

 • De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Zij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

  Zij organiseert de behandeling van de briefwisseling.

  Ze staat ook in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten en voor correcte dienstverlening aan de bevolking.

  Zij is bovendien de schakel tussen de politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont ze de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bij en is ze verantwoordelijk voor de notulering van deze vergaderingen. Zij ziet erop toe dat de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd.

  Ten opzichte van de gemeenteraad, het college en de burgemeester heeft ze ook een adviserende functie op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

Hoogstraat 41
9450 Haaltert


tel. 053 85 86 16
e-mail
Veerle Baeyens

Veerle Baeyens

 • Burgemeester

 • Bevoegdheden: burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, militie, volksgezondheid, politie, brandweer, veiligheid, jubilea, personeel, internationale samenwerking en EU, jeugd en speelpleinwerking, ICT, informatie en communicatie, participatie.

Eiland 7 in Haaltert


tel. 0474 46 49 74
e-mail
Phaedra Van Keymolen

Phaedra Van Keymolen

 • 1ste schepen

 • Bevoegdheden: ruimtelijke planning en grondbeleid, gebouwenbeheer, energie, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw en huisvesting, leefmilieu, land- en tuinbouw en onderwijs.

Koemeersstraat 19 in Denderhoutem


tel. 0476 93 57 70
e-mail
Laurent Volckaert

Laurent Volckaert

 • 2de schepen

 • Bevoegdheden: financiën, begraafplaatsen, autopark, verzekeringen, kerkbesturen, sport 

Lebeke 69 in Denderhoutem


tel. 0475 64 97 17
e-mail
Bart Ottoy

Bart Ottoy

 • 3de schepen

 • Bevoegdheden: feestelijkheden, toerisme, markten, bibliotheek, cultuur, middenstand, handel en economie, emancipatie- en diversiteitsbeleid

Ankerstraat 21 A in Denderhoutem


tel. 0468 13 67 35
e-mail
bart welleman

Bart Welleman

 • 4de schepen

 • Bevoegdheden: openbare werken, groenvoorzieningen, verkeer en mobiliteit, openbare verlichting, nutsvoorzieningen

Kerkskenveld 9 in Kerksken


tel. 0468 33 40 00
e-mail
Lisa Houtman

Lisa Houtman

 • 5de schepen - voorzitter BCSD

 • Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. 

  Bevoegdheden: sociale zaken en welzijnsbeleid, senioren, gezin en kinderopvang, vrijwilligerswerking, armoedebestrijding en dierenwelzijn

Vondelen 17 in Denderhoutem


tel. 0474 45 58 87 
e-mail