selectietechnieken

Als je solliciteert bij ons lokaal bestuur moet je een voorafbepaalde procedure doorlopen. Deze procedure kan uit verschillende onderdelen bestaan. Pas wanneer je slaagt voor het eerste selectie onderdeel, word je uitgenodigd voor het volgende. Welke onderdelen er in jouw procedure aan bod komen, lees je in de vacature of word je achteraf meegedeeld via mail.

De resultaten van elke stap verschijnen eerst op het college van burgemeester en schepenen. 

startvergadering 

Als een vacature wordt opengesteld, vindt er eerst een startvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zijn alle juryleden aanwezig en bepalen ze de inhoud en timing van de selectieprocedure: Welke kennis, vaardigheden of competenties moeten getest worden? Op welke manier dat zal getest worden? En op welk tijdstip?

goedkeuring van de kandidaten

Voor je kan starten met de procedure, moet jouw kandidaatstelling eerst goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. 

schriftelijk examen

Een schriftelijk examen gaat meestal door in één van de gemeentelijke gebouwen. Tijdens een schriftelijk examen worden je kennis, vaardigheden en competenties getest. De juryleden beslissen vooraf of het gebruik van internet al dan niet is toegestaan. 

Bij een thuisopdracht ontvang je op de afgesproken datum een opdracht. Deze dien je binnen de afgesproken tijdslimiet in te dienen.

Belangrijk om weten is dat je een schriftelijk examen altijd anoniem indient. De jury kent dus noch jouw naam, noch jouw achtergrond, leeftijd, ervaring... Zo garanderen we absolute objectiviteit. 

assessment 

Bij een assessment wordt via combinatie van technieken – een rollenspel, een postbakoefening, een analyseopdracht, een persoonlijkheidstest... – de overeenstemming met het gewenste profiel en het groeipotentieel van de kandidaat nagegaan.

Je kan online heel wat informatie en oefeningen vinden om je voor te bereiden. Enkele voorbeelden: www.vdab.be/testswww.selor.be/nl/testenwww.jobpunt.be/test-jezelfwww.123test.nl

Na de procedure kan je jouw assessmentrapport opvragen. Zo krijg je meer inzicht in jouw kwaliteiten en weet je met welke aandachtspunten je aan de slag kan gaan. 

praktische proef

Voor uitvoerende functies kan er ook een praktische proef voorzien worden waarin kennis, vaardigheden en competenties getest worden. De kandidaten steken – letterlijk en figuurlijk – de handen uit de mouwen tijdens gesimuleerde opdrachten die nauw bij de realiteit van de functie aansluiten.

Enkele voorbeelden: een poetshulp kan gevraagd worden om sanitair te poetsen, een medewerker voor de groendienst kan de opdracht krijgen om een put te graven of een plant te planten, een gemeenschapswacht kan verzocht worden om bevindingen te noteren op locatie, ...

Je kan je hierop voorbereiden door je kennis nog even op te frissen. Er zijn hiervoor online heel wat instructievideo’s te vinden. Denk ook op voorhand na over de juiste outfit: als je gaat spitten, is het bijvoorbeeld niet aangewezen om sandalen te dragen. Tot slot, luister goed naar de opdracht en let op alle veiligheidsaspecten.

mondeling examen

Een selectieprocedure wordt afgerond met een mondeling examen. Tijdens dit gesprek gaat de jury na of je profiel overeenstemt met de specifieke vereisten van de functie. Tijdens het interview worden ook de motivatie, de visie op de functie en enkele competenties bevraagd.