Sociaal Beleidskader OCMW

Datum bekendmaking woensdag 4 maart 2020
Datum besluit maandag 30 maart 2020
Datum zitting maandag 30 maart 2020

Dit beleidskader is een belangrijk instrument in het bestrijden van armoede in Haaltert met een extra accent op kinderarmoede.

Lokaal bestuur Haaltert maakt in het sociaal beleidskader gebruik van een wetenschappelijk instrument dat ontwikkeld werd door CEBUD (Thomas More Hogeschool). Het brengt de mate van behoeftigheid van personen in kaart aan de hand van referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. De bedoeling is om meer uniformiteit te verkrijgen in de behandeling van steunaanvragen bij het OCMW. Op basis van het sociaal onderzoek via deze referentiebudgetten, wordt bekeken welke noden er zijn binnen het gezin dat de stap zette naar het OCMW.

Ook werden in het kader duidelijke accenten aangebracht in het sociaal beleid van het OCMW. Lokaal bestuur Haaltert zet sterk in op tewerkstelling, activering van mensen en breekt een lans voor de bestrijding van kinderarmoede.

Ook thema’s als goede huisvesting, betaalbare energie en gezondheid krijgen een duidelijke prioriteit. Zo start het lokaal bestuur bv. huurbemiddeling op om uithuiszettingen te voorkomen en detecteren energiearmoede via de Lokale Adviescommissie voor Energie.