Sociale correctie op gewogen Diftar

Vanaf 1 juni 2021 wordt je afval dat je aanbiedt gewogen en betaal je per kilo. Voor bepaalde groepen in de gemeente, zoals mensen met incontinentie- of stomaproblemen, betekent dit jammer genoeg een hogere afvalfactuur buiten hun wil om. En de hoeveelheid afval verminderen door bv. goed te sorteren, lukt voor hen niet. Ook gezinnen met jonge kinderen worden tijdelijk geconfronteerd met meer afval.

Als sociaal geëngageerd lokaal bestuur geven we deze doelgroepen een steuntje in de rug via een toelage om medische redenen en een babytoelage voor jonge gezinnen. Je vindt het reglement onderaan deze pagina.

We bekijken momenteel samen met ILvA hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan.

 

Klik hier voor meer info over gewogen diftar