Sociale correctie op gewogen diftar

Sinds 7 juni 2021 wordt het afval dat je aanbiedt gewogen en betaal je per kilo. Voor bepaalde groepen in de gemeente, zoals mensen met incontinentie- of stomaproblemen, betekent dit jammer genoeg een hogere afvalfactuur. En de hoeveelheid afval verminderen door bv. goed te sorteren, lukt voor hen niet. Ook gezinnen met jonge kinderen worden tijdelijk geconfronteerd met meer afval.

Als sociaal ge├źngageerd lokaal bestuur geven we deze doelgroepen een steuntje in de rug via een toelage.

Klik hier voor meer info over gewogen diftar

Je vindt het reglement onderaan deze pagina.

Medische redenen

Vraag jouw sociale correctie om medische redenen aan via het E-loket en klik op de paarse knop hieronder. Of gebruik het papieren formulier dat je onderaan deze pagina vindt. 

Sociale correctie gewogen DIFTAR om medische redenen aanvragen

Jonge gezinnen

Deze toelage wordt sinds juni 2021 geregeld via de geboortepremie die elk gezin met een pasgeborene ontvangt. Ouders hoeven dus zelf niets te ondernemen