Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek (SHM)

Sociale huurwoningen, koopwoningen, sociale bouwgronden en leningen.