Speelplein- en kleuterwerking

Voor wie?

 

IBO De Pagadder en kleuterwerking

 • Opvang voor kleuters tijdens de kleine vakanties
 • Tijdens de zomervakantie kunnen de kleuters ook terecht in De Pagadder voor de kleuterwerking.

Speelpleinwerking 

Lagereschoolkinderen en kinderen tot na de zomer van het eerste secundair kunnen tijdens de schoolvakanties deelnemen aan de speelpleinwerking.

Iedere dag kunnen er per werking 75 kinderen ingeschreven worden.
Om toch zoveel mogelijk kinderen de kans te geven, gebruik te maken van de werkingen, kan
elk kind in de zomervakantie max. 30 dagen naar de kleuter/speelpleinwerking komen.

Leeftijdsgroepen

 

IBO De Pagadder en Kleuterwerking

 • Instapklas: Sterretjes
 • 1ste kleuterklas: Mini’s
 • 2de kleuterklas: Sloebers
 • 3de kleuterklas: Klavers

Speelpleinwerking 

 • 1ste -2de leerjaar: Rakkers
 • 3de – 4de leerjaar: Dreamers
 • 5de – 6de leerjaar en 1ste middelbaar: Tieners

Kostprijs en uren

Mensen met sociaal tarief of een UiTPAS aan kansentarief krijgen een korting. Vraag ernaar!

IBO De Pagadder en Kleuterwerking

 • IBO De Pagadder: Krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie: 8,93 euro/dag van 6.30 tot 18.30 u. 
 • Kleuterwerking in de zomervakantie: 6 euro/dag van 8 tot 17 u. Sociaal tarief: 1,50 euro/dag.
  Met voor- en naopvang van 6.30 tot 8 u. en van 17 tot 18.30 u. aan 0,80 euro per
  begonnen halfuur.

Speelpleinwerking

Iedere werkdag van 8 tot 17 u. De kinderen kunnen terecht in de voor- en naopvang in IBO De Pagadder van 6.30 tot 8 u. en van 17 tot 18.30 u. aan 0,80 euro/begonnen halfuur.

Terugbetalingen

Terugbetalingen van inschrijvingsgelden kunnen enkel gebeuren bij ziekte of andere dwingende omstandigheden die de niet-deelname aan de vakantiewerkingen rechtvaardigen. Enkel op basis van een schriftelijke aanvraag van de inschrijver, ten laatste 10 werkdagen na de laatste vakantiedag, vergezeld van het bewijsstuk ter rechtvaardiging van de afwezigheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om tot terugbetaling over te gaan. De terugbetaling gebeurt ten laatste 4 weken na de laatste vakantiedag.

Fiscaal aftrekbaar

Een deel van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden bij de belastingberekening. De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn:

 • de uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben,
 • de belastingplichtige die de kosten aftrekt, moet zelf een inkomen hebben,
 • de kinderen waarvoor men de kosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige
 • de echtheid en het bedrag moeten gestaafd worden door een fiscaal attest.

Het maximaal aftrekbare bedrag is 13 €/dag/kind. 

Tegemoetkomingen

Een deel van het inschrijvingsgeld kan ingebracht worden in de belastingen. Daarvoor kan je vanaf februari volgend jaar een fiscaal attest van het voorbije kalenderjaar downloaden in ZOEM voor alle gevolgde activiteiten.

Verschillende mutualiteiten voorzien in een tussenkomst in de kostprijs. Het volledig ingevulde formulier kan je in je account downloaden onder ‘attesten’ na afloop van de paas-, zomer- en kerstvakantie.

Mensen met sociaal tarief of een UiTPAS aan kansentarief krijgen een korting.

Is je kleuter pas gestart met school en wil je meer weten over deze werking?
Geen probleem! Maak een afspraak met Sabine, verantwoordelijke van het ‘IBO De Pagadder’.

Inschrijven

Inschrijven voor vakantieopvang en sportkampen kan enkel via ZOEM. Dat is het online reservatiesysteem voor gemeentelijke zalenopvang (ook sportkampen), evenementen en materialen. De afkorting van die vier zaken vormt de naam ZOEM. 

Ga naar www.zoemhaaltert.be

Klik hier om de komende inschrijvingsdata te bekijken