Naar inhoud

Gemeentelijke sportraad

De sportraad is een gemeentelijk erkende adviesraad en bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.

 

Belangrijkste taken:

  • Geeft advies geven over aangelegenheden binnen het domein ‘sport’.
  • Doet voorstellen met betrekking tot het gemeentelijk sportbeleid.
  • Organiseert de jaarlijkse verkiezing van de sportlaureaten en sportverdienstelijke personen, in samenwerking met de sportdienst.
  • Ondersteunt organisaties van haar leden (schenken van trofeeën,…)

 

Raad van Bestuur:

  • Bestaat uit 8 tot 12 leden, die rechtstreeks verkozen worden uit en door de algemene vergadering.

 

Algemene Vergadering:

  • Komt minstens 1 x per jaar samen.
  • Kunnen lid zijn: Haaltertse sportverenigingen en sportinstanties, deskundigen inzake sport, schoolsportafgevaardigden.
  • Kiest de leden van de Raad van Bestuur, de voorzitter en ondervoorzitter.