Stedenbouwkundige overtreding melden

Hoe melden?

Meld hier een bouwovertreding online via ons meldpunt

Liever niet online melden? Het kan ook schriftelijk. Stuur een brief of mail naar de dienst Omgeving met:

 • Beschrijving van de werken of handelingen
 • Adres of locatie van de werken of handelingen
 • Foto’s
 • Andere relevante info
 • Jouw contactgegevens (We hebben jouw gegevens nodig om je te contacteren voor vragen. We geven ze niet door aan de overtreder. Anonieme klachten behandelen we niet.)

Wat gebeurt er met je melding?

1. We behandelen de melding discreet

We doen een vooronderzoek op kantoor: we kijken na of de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening nageleefd worden. Eventueel doen we een controle ter plaatse.

2. We bepalen of er een proces-verbaal moet opgesteld worden:

 • Geen overtreding: we sluiten het dossier af.
 • Overtreding, maar geen prioriteit: je krijgt een mail met andere opties.
 • Overtreding: wij geven de melding door aan onze externe handhaver die het dossier verder behandeld

3. Bij een proces-verbaal heeft de eigenaar 3 mogelijkheden, binnen de 30 dagen moet hij zijn keuze kenbaar maken:

 • Regularisatieaanvraag indienen
 • Toestand herstellen in de oorspronkelijke staat
 • Minnelijke schikking

4. Vervolging of hercontrole

 • De bouwovertreding wordt niet volledig geregulariseerd of de oorspronkelijke toestand wordt niet volledig hersteld. Het parket kan de overtreder vervolgen.
 • De bouwovertreding wordt volledig geregulariseerd of het herstel naar de oorspronkelijke toestand wordt volledig uitgevoerd. De overtreder kan een hercontrole aanvragen bij de dienst bouwen.

Welke meldingen behandelt het lokaal bestuur eerst?

Het lokaal bestuur Haaltert stelt een aantal prioriteiten als ze bouwovertredingen beoordeelt. Die zijn vastgelegd op basis van het algemeen belang (een goede ruimtelijke ordening), niet op private belangen.