Winterplan strooidiensten

Het winterplan zorgt ervoor dat de wegen in Haaltert zo goed mogelijk berijdbaar zijn. Op basis van ervaringen zijn er 3 prioritaire strooiroutes vastgelegd. Het is de burgemeester die de opdracht geeft tot het strooien van zout en ruimen van sneeuw.

Prioritaire routes

De beschikbare strooimiddelen worden eerst ingezet op de grote verbindingswegen, de wegen die door de bussen van De Lijn gebruikt worden, rond de stations, de scholen, de rusthuizen, de openbare gebouwen en de begraafplaatsen. Ook sterk hellende wegen worden prioritair sneeuw- en ijsvrij gehouden, ze worden bediend door een tractor met zoutstrooier.

De volgorde van deze routes is vastgelegd vanuit onze prioriteitenlijst, de ervaring van onze diensten en de haalbaarheid van het traject. Gelieve er rekening mee te houden dat die niet zomaar op verzoek kan worden aangepast. 

Niet-prioritaire routes kunnen, bij uiterst noodweer, ook gestrooid worden en dit op eenvoudig bevel van de burgemeester

Uitbreiding bij koudegolf

Bij normaal winterweer volstaat het normale strooiprogramma. Indien het meerdere dagen blijft vriezen (koudegolf) en het dan ook nog zou regenen, wordt de toestand in de andere, niet-prioritaire straten problematisch. Op dat ogenblik worden er andere maatregelen genomen: er zal dan ook sneeuw geruimd worden en gestrooid worden in de niet-prioritaire straten, op de publieke parkings en op sommige voet- en fietspaden. Het resultaat is afhankelijk van vele factoren en zal niet even grondig zijn als in de prioritaire straten.  

Wil je weten of er in jouw straat gestrooid wordt?

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de 3 routes.

De volgorde van deze routes is vastgelegd vanuit onze prioriteitenlijst, de ervaring van onze diensten en de functionele haalbaarheid van het traject. Gelieve er rekening mee te houden dat die niet zomaar op verzoek kan worden aangepast.

Bijzonderheden en beperkingen

De burgemeester zal opdracht geven tot strooien en sneeuw ruimen en kan, indien de situatie dit vereist, ook opdracht geven om alle straten te laten strooien. Bij normaal winterweer volstaat het strooiprogramma. Indien het echter gedurende meerdere dagen blijft vriezen (koudegolf) en er bovendien in die periode neerslag valt, wordt de toestand in de andere, niet-prioritaire straten problematisch.

Op dat ogenblik worden er andere maatregelen genomen: er zal dan ook sneeuw geruimd en gestrooid worden in de niet-prioritaire straten, op de publieke parkings en op sommige voet- en fietspaden. Het resultaat is afhankelijk van vele factoren en zal nooit zo goed zijn als in de prioritaire straten.

De gemeente zet alle beschikbare middelen in om sneeuw en ijs te bestrijden. Toch zijn er ook beperkingen:

  • Hoe minder er gereden wordt in een straat, hoe minder effect het strooien heeft. Het zout moet open gereden worden om een maximale dooi te bekomen.
  • De gemeente springt zuinig om met strooizout, er wordt dus niet meer gestrooid dan strikt noodzakelijk. Daarom worden fietspaden niet gestrooid. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar houdt ook onze zoutreserves op peil.
  • Als er 4 à 5 cm sneeuw op een paar uur valt, moet er van ‘overmacht’ worden gesproken. Er zal dan sneeuw geruimd worden, maar dat is eigenlijk enkel een verplaatsing van het probleem.

Overzicht routes

Route 1

Beekstraat – Stichelen – Dries – Borrekent – Schoolstraat – Iddergemsesteenweg – Vlamstraat (toegang hulpdiensten/politie) – Hoogstraat (Denderleeuw) tot N45 – Eigenstraat (vanaf N45) – Rode Kruislaan - Adv. De Backerstraat – Dorp – Terlindenplein – Ninoofsesteenweg (tot grens Ninove) – Dorp rond de kerk (Teerlingstraat en Poel) – Poel – Vossel –Teerlingstraat - Molenstraat – Kruisveldstraat - Dwarsstraat – Deyselstraat – Sannastraat - Nieuwstraat – Ankerstraat – Bareelstraat – Terlinden (tot Dorp) – Sint-Annaweg (steil gedeelte) – Nieuwstraat – Lebeke – Heldergemstraat – Oud Dorp - Hallebaan – Vijverstraat – Hogendries - Leistraat – Terwarentstraat – Bergstraat – Dries – Steenstraat (tot Borrekent) – Burg. De Saedeleerstraat – Windmolenstraat – Bakkerstraat - Keiberg – Rosthoutweg – ’s Gravenkerselaar – Kapittelstraat – Langehaagstraat - Ekentstraat – Kattestraat (+ zijstraat aan schoolingang) – Sint-Goriksplein (tussen Bruulstraat en Achterstraat) – Burchtweg – Achterstraat – Pluimstraat – Bruulstraat – Houtmarkt – Droeskouterstraat - Fonteinstraat – Middelkouter – Melkkouter – Donkerstraat – rond gemeentehuis – Wolvenstraat – Bergstraat – Hofstraat – Landlede – Hoomweg – Dekkersveld – Mottedries.

Route 2

Hollestraat – Pontweg – Hoogkouterbaan – Bosstraat – Edestraat – Oostdorpstraat tot Schoolstraat (Erpe-Mere) – Huytstraat (tot Vijverputstraat) – Bremtstraat (vanaf Huytstraat tot grens Erpe-Mere) – Groeneweg – Haagstraat – Kouterstraat – Jeruzalemstraat – Kloetenstraat – Vijverputstraat – Edestraat – Bruulstraat – Muisstraat – Dreef – Herenthout – Herenthoutdreef - Diepeweg – Ninovestraat (tot spoorweg Terjoden) – Charlotteweg – Krakeelstraat – Langdries – Kleine Dries - Terjodendries – Wilgenstraat (tot N45) – Binnenstraat – Ninovestraat (richting Anderenbroek) – Anderenbroek – Vondelen – Koekelberg (tot Eigenstraat) – Vondelen – Zonnestraat – Boekentstraat – Molenbaan - Watervoorstraat.

Route 3

= tractorroute

Lochtingweg – Krekelenberg – Burg. D’Haeseleerstraat (steil gedeelte richting Heldergemstraat) – Bronweg - Kerkbosweg – Berenhoek - Landlede (zijstraatje) – Molenbaan (richting N460) – Deeskensveld – Plaatstraat - Kerkskenveld – Kerkweg - Kerksendorp (rond kerk Kerksken) – F. Van Hoeymissenstraat (tot splitsing) – Wijngaardstraat – Wijngaardweg – Zijweg Kerkskenhoek - Gotegemstraat (steil gedeelte richting ’s Gravenkerselaar) – Vorsinkbaan – Hoefstraat (steil gedeelte) – Brantegemstraat – Mosveldstraat – Pennestraat – Windmolenstraat (tussen N460 en Molenveld) – Molenveld – Zadelstraat - Kievitstraat – Koemeersstraat – Eiland – Mussenzele - Daal (haakse bocht richting Stichelen) – Ranierstraat - Koekelberg (steil gedeelte richting Vondelbaan) – Vondelbaan (steil gedeelte richting Schoolstraat) – Pastorijweg – Veldstraat – Knipperhoek – Herlinckove - Kapelstraat (enkel tussen de woningen vanaf Lebeke en vanaf Dwarsstraat) – Dwarsstraat (verbinding Dwarsstraat-Molenstraat) – Doornstraat – Larenbroekstraat – Kraaiwinkel.