Subsidie hernieuwbare energie

Dagelijks wordt er door de huishoudens, de industrie, de landbouw, … heel wat energie verbruikt. Het grootste deel hiervan wordt uit fossiele brandstoffen en uranium gemaakt. Slechts een klein gedeelte in Vlaanderen is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het is nochtans van groot belang dat dit aandeel veel groter wordt om tot een duurzamere samenleving te komen. Om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren kent lokaal bestuur Haaltert een subsidie toe aan elke inwoner of erkende vereniging die een systeem voor hernieuwbare energie plaatst

Systemen die in aanmerking komen voor de subsidie

  • Fotovoltaïsche panelen
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp
  • Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie
  • Groendaken

Premie aanvragen

Onderaan deze pagina vind je het volledige reglement en het aanvraagformulier.

Bezorg het aanvraagformulier aan: lokaal bestuur Haaltert, Team Omgeving – Wonen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert.
Of via mail naar wonen@haaltert.be (inscannen als pdf, niet als jpeg). 

Klimaatactieplan

Door in te zetten op hernieuwbare energie zetten we een stap in de goeie richting voor het behalen van de doelen van het Klimaatactieplan Zuid-Oost-Vlaanderen.

Klik hier om jouw subsidie hernieuwbare energie in te dienen