Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

De gemeenteraad keurde in de zitting van 28 september 2020 een nieuw reglement goed om kwetsbare groepen uit onderstaande categorieën éénmalig financieel te ondersteunen met Haaltertse Kadobonnen voor de totale som van 150 euro. 

Wie heeft er recht op? 

Meerderjarige Haaltenaren die tot volgende doelgroepen behoren: 

 • Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun 
 • Personen in collectieve schuldenregeling 
 • Personen met een UITPAS aan kansentarief 
 • Personen met een inkomensgarantie voor ouderen 
 • Personen die recht hebben op de coronatoeslag van het groeipakket 
 • Personen die tijdelijk werkloos waren of zijn tussen maart en december 2020 waardoor het bruto belastbaar gezinsinkomen gedurende minstens 1 kalendermaand lager is dan 2.213,30 euro/maand

Er wordt slechts 1 waardebon per domicilieadres verstrekt. 

Wat breng je mee? 

Afhankelijk van de categorie waartoe je behoort bezorg je onderstaand bewijsstuk: 

 • attest (Eq.) leefloon 
 • attest van collectieve schuldenregeling 
 • je UiTPAS aan kansentarief 
 • attest of bewijs van uitbetaling IGO 
 • uitbetaling coronatoeslag of je loonstrookjes waaruit blijkt dat je gezinsinkomen van maart, april, mei of juni maximum 2.213,30 euro bruto bedraagt én dat dit minstens 10% lager ligt dan je inkomsten in januari of februari 2020
 • bewijs van tijdelijke werkloosheid én bewijs dat je gezinsinkomsten lager dan 2.213,30 euro bruto per maand bedraagt 

Waar en wanneer aanvragen? 

Je kan de waardebon in de vorm van Haaltertse kadobonnen aanvragen in het Sociaal Huis en dit tot en met 18 december 2020. De bonnen zijn 1 jaar geldig bij de lokale aangesloten handelaars.