Subsidie voor gebruik van hemelwater/regenputwater

Subsidie voor regenwater bij bestaand/nieuw gebouw

Lokaal bestuur Haaltert stimuleert om regenwater, ook wel hemelwater genoemd, te gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven we een subsidie als je investeert in een regenwaterinstallatie.

Wat?

Hemelwater of regenwater is volledig gratis, personen die (een deel van) een installatie aanschaffen, kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke premie.

Deze premie is geldig voor bestaande gebouwen waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 27 juni 2005. Bij verbouwing moet meer dan 60% van de buitenmuren worden behouden. Men kan ook aanspraak doen op de premie bij het bouwen of verbouwen van gebouwen met een horizontale dakoppervlakte kleiner dan 75 m² of bij een gebouw dat wordt of werd opgericht op een goed dat kleiner is dan 3 are.

Waarom?

Het gebruik van hemelwater heeft tal van voordelen. Door regenwater te gebruiken, kan je besparen op je waterfactuur. Daarnaast is het ook milieuvriendelijker en bevat het minder kalk dan kraantjeswater. Hierdoor is regenwater zachter en komt het ook de levensduur van huishoudelijke apparaten, leidingen en kranen ten goede.

Neemt u zelf het initiatief?

Wanneer je wil genieten van een gemeentelijke premie voor de ingebruikname van (een deel van) een installatie met het doel om hemelwater te gebruiken, dien je het aanvraagformulier “Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie” in te vullen. Dit formulier, samen met een kopie van de factuur en keuringsattest van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzieningen (VMW), kan je dan ook ingevuld bezorgen aan de dienst Leefmilieu.

Hoeveel bedraagt de gemeentelijke premie?

De gemeentelijke premie per gebouw kan maximum 400 euro bedragen. Indien je reeds een vorige premie hebt ontvangen, wordt deze afgetrokken van de huidige premie.

Hoe een aanvraag indienen?

Je kan een aanvraag indienen door het document “Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie” volledig in te vullen en in te dienen bij dienst Leefmilieu. Deze aanvraag moet vergezeld worden van een kopie van alle betreffende facturen en een keuringsverslag van VMW.

Meer info op www.vlaanderen.be

Vraag hier je subsidie aan