Subsidiereglement voor erkende verenigingen

Elke erkende vereniging kan gebruik maken van het éénvorming subsidiereglement. Het reglement bestaat uit drie belangrijke items. Hieronder vind je al een beknopte uitleg. Onderaan vind je dan het volledige reglement − neem dit zeker door om te kijken naar de bijkomende voorwaarden en de indientermijnen − en ook de nodige e-loketformulieren. 

1. Werkingssubsidie

Hier wordt de eigenheid van elke adviesraad behouden. Het 'samenwerken met verschillende verengingen' en 'werken met de beleidstoetsen zoals armoede, klimaat en veiligheid' worden extra beloond.

Je kan de werkingssubsidie aanvragen door onderstaande documenten aan de desbetreffende dienst te bezorgen:

aanvraagformulier erkende sportverenigingen

aanvraagformulier erkende jeugdverenigingen

aanvraagformulier erkende verenigingen senioren

aanvraagformulier erkende verenigingen cultuur en feestelijkheden

2. Projectsubsidie

Het invoeren van een projectsubsidie is een stimulans voor de verenigingen om adviesraad overschrijdend samen te werken en een financiële ondersteuning om buiten hun reguliere werking een activiteit/evenement te organiseren buiten hun reguliere werking. 

Aanvraagtermijn: minimum 3 maanden voor de start van het evenement. Je kan de projectsubsidie aanvragen via onderstaande knoppen.

Projectsubsidie - aanvraagformulier

Projectsubsidie - evaluatieformulier

3. Subsidie voor jubilerende vereniging

Een subsidie voor een jubilerende vereniging is een appreciatie voor de vereniging.

Aanvraagtermijn: minimum 3 maanden voor de start van het evenement. Je kan de subsidie aanvragen via onderstaande knoppen.

Jubilerende verenigingen - aanvraagformulier subsidie

Jubilerende verenigingen - evaluatieformulier subsidie

Opgelet 

Een belangrijke voorwaarde tot terugbetaling is de vermelding van de samenwerking met lokaal bestuur Haaltert.

De logo's van lokaal bestuur Haaltert vind je hier.