Subsidies

1. Subsidies voor verenigingen met een jeugdwerking en jeugdbegeleiders

Erkende, Haaltertse verenigingen die ook een jeugdwerking hebben en daarbinnen activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren, kunnen subsidies aanvragen.

De gemeenteraad keurde het reglement goed op 17 december dat ingaat op 1 januari 2021. Je vindt het reglement onderaan deze pagina. 

Dit reglement is dus niet enkel de voor jeugdbeweging of jeugdvereniging, maar ook voor sport- of cultuurverenigingen met een jeugdwerking. Denk maar aan een sportclub die, naast de volwassenencompetitie, lesgeeft aan kinderen en jongeren en een meerdaagse sportstage organiseert.

De verenigingen kunnen subsidies aanvragen voor:

  • werken aan de lokalen en meubilair,
  • knutsel- en spelmaterialen,
  • werken en aankopen om de veiligheid van jeugdlokalen te verbeteren,
  • de kosten die gemaakt worden om op kamp te gaan,
  • vorming van de jeugdbegeleiders.

Verenigingen kunnen de aanvragen indienen tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, samen met de nodige bewijsstukken. 

Neem het reglement onderaan deze pagina door om alle mogelijkheden en voorwaarden te kennen.

2. Subsidies voor erkende verenigingen 

Elke erkende vereniging kan gebruik maken van het éénvorming subsidiereglement. 

Het reglement bestaat uit drie belangrijke items:

werkingssubsidie

Hier wordt de eigenheid van elke adviesraad behouden. Het 'samenwerken met verschillende verengingen' en 'werken met de beleidstoetsen zoals armoede, klimaat en veiligheid' worden extra beloond.

projectsubsidie

Het invoeren van een projectsubsidie is een stimulans voor de verenigingen om adviesraad overschrijdend samen te werken en een financiële ondersteuning om buiten hun reguliere werking een activiteit/evenement te organiseren.
Aanvraagtermijn: min. 3 maanden voor de start van het evenement

Aanvraagformulier projectsubsidie

Evaluatieformulier en aanvraag tot toekennen projectsubsidie

subsidie voor jubilerende vereniging

Een subsidie voor een jubilerende vereniging is een appreciatie naar de vereniging toe.
Aanvraagtermijn: min. 3 maanden voor de start van het evenement

Neem zeker het reglement onderaan deze pagina door om te kijken naar de bijkomende voorwaarden en de indientermijnen. Opgelet: een belangrijke voorwaarde tot terugbetaling is de vermelding van de samenwerking met lokaal bestuur Haaltert.

Aanvraagformulier subsidie voor jubilerende verenigingen

Evaluatieformulier en aanvraag tot toekennen van een subsidie voor jubilerende verenigingen

Logo’s om hiervoor te gebruiken vind je onderaan de pagina

3. Subsidies voor straat-, wijk- en buurtfeesten

Lokaal bestuur wil inzetten op samenhangende buurten en wijken en stimuleert buurtfeesten, themastraten.

De subsidie kan aangevraagd worden door een bewonersgroep, straat-, wijk- of buurtcomité op grondgebied van Haaltert, die samen een activiteit willen organiseren.

Er zullen max. 2 activiteiten per jaar worden gesubsidieerd met een maximum van 250 euro. 

Je vindt het volledige reglement onderaan deze pagina.

Uitgebreid reglement

Het subsidiereglement dat alleen activiteiten subsidieerde in het kader van Vlaanderen Feest werd aangepast en uitgebreid. 

De gemeenteraad keurde op 25 mei 2020 het nieuwe reglement ‘Subsidie straat-, wijk- en buurtactiviteiten’ goed.

Straat-, wijk- en buurtactiviteiten aanvraagformulier

  • Logo lokaal bestuur Haaltert staand