Subsidies voor verenigingen met een jeugdwerking en jeugdbegeleiders

Elke erkende vereniging met een jeugdwerking kan basis- en werkingssubsidies aanvragen en daarnaast gebruik maken van het eenvormig subsidiereglement, dat uit 5 belangrijke items bestaat.

Onderaan deze pagina vind je de nodige documenten en formulieren en het volledige reglement. Neem dit zeker door om de bijkomende voorwaarden en de indientermijnen te kennen. 

Basis- en werkingssubsidie jeugdverenigingen

Onderaan deze pagina vind je het aanvraagdossier voor de basis- en werkingssubsidies voor erkende jeugdverenigingen voor 2023 in Word en pdf.

Deadline: Bezorg het ingevulde formulier vóór 15 januari 2024 via mail aan de Jeugddienst naar jeugddienst@haaltert.be
Door ons je aanvraag digitaal te bezorgen, kan de verwerking sneller en efficiënter verlopen.

Eenvormig subsidiereglement

1. Lokalen- en materialensubsidie

Deze subsidie kan verkregen worden voor: werken aan de jeugdinfrastructuur ter verbetering van de jeugdwerking, meubilair voor de inrichting van het jeugdlokaal, materiaal voor de algemene jeugdwerking. 

Deadline: bezorg ons je aanvraag voor deze subsidie ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar.

2. Veiligheidssubsidie

Dit is de toelage die kan verkregen worden voor: alle werken en aankopen die nodig geacht worden om het jeugdlokaal in orde te stellen overeenkomstig de bestaande veiligheidsnormen en -regels.

Deadline: bezorg ons je aanvraag voor deze subsidie ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar.

3. Kampsubsidie

Toelage die kan verkregen worden voor het organiseren van een kamp door een vereniging die aan de in het reglement gestelde voorwaarden voldoet.

Deadline: bezorg ons je aanvraag voor deze subsidie ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar.

4. Vormingssubsidie voor de jeugdbegeleider

Toelage die een jeugdbegeleider van een Haaltertse vereniging kan krijgen voor het volgen van een vormingscursus.

Deadline: bezorg ons je aanvraag voor deze subsidie ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar.

5. Vormingssubsidie voor verenigingen met jeugdwerking

Toelage die kan verkregen worden voor de organisatie van een welomschreven vormingscursus.

Deadline: bezorg ons je aanvraag voor deze subsidie ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar.

Opgelet

Een belangrijke voorwaarde tot terugbetaling is de vermelding van de samenwerking met lokaal bestuur Haaltert.

De logo's van lokaal bestuur Haaltert vind je hier www.haaltert.be/logo-haaltert. Vermeld telkens welk logo je nodig hebt en of het gaat om logo's voor drukwerk of digitale communicatie. 

Reglementen en belastingen