Subsidies voor verenigingen met een jeugdwerking en jeugdbegeleiders

Elke erkende vereniging met een jeugdwerking kan gebruik maken van het éénvormig subsidiereglement. Het reglement bestaat uit 5 belangrijke items. Hieronder vind je al een beknopte uitleg. Onderaan vind je dan de nodige e-loketformulieren en het volledige reglement − neem dit zeker door om te kijken naar de bijkomende voorwaarden en de indientermijnen. 

Overgangsmaatregel kalenderjaar 2021

Vorig jaar werd het subsidiereglement voor de verenigingen herzien. Nieuw is dat verenigingen met een jeugdwerking een apart dossier kunnen indienen. Als overgangsmaatregel voor kalenderjaar 2021 loopt de indieningsperiode nog tot en met zondag 1 mei 2022. 

1. Lokalen- en materialensubsidie

Deze subsidie kan verkregen worden voor: werken aan de jeugdinfrastructuur ter verbetering van de jeugdwerking, meubilair voor de inrichting van het jeugdlokaal, materiaal voor de algemene jeugdwerking

2. Veiligheidssubsidie

Dit is de toelage die kan verkregen worden voor: alle werken en aankopen die nodig geacht worden om het jeugdlokaal in orde te stellen overeenkomstig de bestaande veiligheidsnormen en -regels.

3. Kampsubsidie

Toelage die kan verkregen worden voor het organiseren van een kamp door een vereniging die aan de in het reglement gestelde voorwaarden voldoet.

4. Vormingssubsidie voor de jeugdbegeleider

Toelage die een jeugdbegeleider van een Haaltertse vereniging kan krijgen voor het volgen van een vormingscursus.

5. Vormingssubsidie voor verenigingen met jeugdwerking

Toelage die kan verkregen worden voor de organisatie van een welomschreven vormingscursus.

Opgelet

Een belangrijke voorwaarde tot terugbetaling is de vermelding van de samenwerking met lokaal bestuur Haaltert.

De logo's van lokaal bestuur Haaltert vind je hier www.haaltert.be/logo-haaltert. Vermeld telkens welk logo je nodig hebt en of het gaat om logo's voor drukwerk of digitale communicatie. 

Reglementen en belastingen