Subsidies voor verenigingen met een jeugdwerking en jeugdbegeleiders

Erkende, Haaltertse verenigingen die ook een jeugdwerking hebben en daarbinnen activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren, kunnen subsidies aanvragen.

De gemeenteraad keurde het reglement goed op 17 december dat ingaat op 1 januari 2021. Je vindt het reglement onderaan deze pagina. 

Dit reglement is dus niet enkel de voor jeugdbeweging of jeugdvereniging, maar ook voor sport- of cultuurverenigingen met een jeugdwerking. Denk maar aan een sportclub die, naast de volwassenencompetitie, lesgeeft aan kinderen en jongeren en een meerdaagse sportstage organiseert.

De verenigingen kunnen subsidies aanvragen voor:

  • werken aan de lokalen en meubilair,
  • knutsel- en spelmaterialen,
  • werken en aankopen om de veiligheid van jeugdlokalen te verbeteren,
  • de kosten die gemaakt worden om op kamp te gaan,
  • vorming van de jeugdbegeleiders.

Verenigingen kunnen de aanvragen indienen tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, samen met de nodige bewijsstukken. 

Neem het reglement door om alle mogelijkheden en voorwaarden te kennen.

Reglementen en belastingen