Taalpunt Nederlands

In de bibliotheek van Haaltert vind je een Taalpunt Nederlands voor volwassenen en een Taalpunt Nederlands voor kinderen en jongeren. Met de Taalpunten wil het bestuur anderstalige nieuwkomers ondersteunen om het Nederlands te leren en te oefenen.

Ook inwoners die reeds langer in de gemeente wonen en beter Nederlands willen leren, kunnen gebruik maken van de Taalpunten.

De Taalpunten Nederlands zijn er ook voor leerkrachten en zorgleerkrachten die dagelijks bezig zijn met anderstaligen Nederlands aan te leren.

Taalpunt Nederlands voor volwassenen

De collectie van het Taalpunt Nederlands voor volwassenen bestaat uit taalcursussen Nederlands voor verschillende vaardigheidsniveaus, grammatica- en spellingsboeken, materiaal voor spreek- en schrijfvaardigheden, woordenboeken, maar ook ontspannende lectuur zoals leesboeken, informatieve boeken in eenvoudig Nederlands en luisterboeken.

Klik hier voor meer informatie over Taalpunt volwassenen

Taalpunt Nederlands voor jeugd

Om anderstalige kinderen en jongeren te ondersteunen bij het leren en oefenen van het Nederlands werd voor hen een apart Taalpunt opgericht in de jeugdafdeling met een specifiek aanbod: prentenboeken, meertalige (voorlees)boeken, oefenboeken, (beeld)woordenboeken, educatieve taalspellen,….

Klik hier voor meer informatie over Taalpunt jeugd

Ook online

Bij de Taalpunten hoort een Taallab-website met nuttige links naar websites om Nederlands te oefenen. Wie thuis geen computer heeft, kan gratis oefenen in het Taallab van de bib.

Klik hier om online Nederlands te oefenen