Vacature technisch assistent Groen & Begraafplaatsen D1-D3

Wil je graag bij de overheid werken? Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur? Waag dan nu de sprong! En stel je kandidaat voor de vacature technisch assistent Groen & Begraafplaatsen D1-D3 behorende tot de technische dienst (Groen en begraafplaatsen) van het team Beheer & onderhoud/facility voor de cluster Ruimte. 

  • Een functie in contractueel verband.
  • Solliciteer ten laatste op 17 mei 2021.

Taakomschrijving 

Onder leiding van de ploegbaas Groen en Begraafplaatsen werk je mee met de arbeiders van de technische dienst. Je zal vooral instaan voor het groen van de gemeente en ondersteuning bieden bij werken aan het kerkhof.

De technische dienst voert alle werken uit in eigen beheer die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de technische uitrustingen (materieel, gebouwen ed.), voor een efficiënt beheer van de middelen en een verzorgde, veilige en goed onderhouden infrastructuur in de gemeente. Daarnaast vervult deze dienst ook een logistieke functie naar andere gemeentelijke diensten toe (o.a. bij feestelijkheden en evenementen).

Kandidaatstelling

Vereiste documenten

  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • uittreksel uit het strafregister, model 1 (niet ouder dan 3 maanden)

online te bezorgen via mail naar personeel@haaltert.be .

Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Examens

Het schriftelijk examen en/of praktische proef zal plaatsvinden tussen 25 mei 2021 en 9 juni 2021. Het mondelinge examen zal doorgaan tussen 21 juni 2021 en 2 juli 2021