Teruglevercontract zonnepanelen

Zonnepaneleneigenaars die overstapten op een digitale meter krijgen ook de mogelijkheid om een teruglevercontract aan te gaan met hun energieleverancier voor de elektriciteit die ze te veel opwekken en dus niet gebruiken

Je kan een teruglevercontract afsluiten door contact op te nemen met je energieleverancier. Elke elektriciteitsleverancier kan een aanbod doen om jouw niet-gebruikte energie op te kopen. Het bedrag van je terugleververgoeding is afhankelijk van je energieleverancier. 

Het bedrag dat je via dat teruglevercontract krijgt voor de energie die je niet zelf gebruikt is wel altijd lager dan het bedrag dat je betaalt aan de elektriciteitsleverancier om de energie van het net te gebruiken. De reden daarvoor is dat 65% van de elektriciteitsprijs die je betaalt, bestaat uit distributie- en transportkosten, taksen en heffingen, terwijl de terugleververgoeding daar geen rekening mee houdt.