Zwerfvuil en sluikstorten

Zwerfvuil is één van de meest storende factoren in het straatbeeld. Het is naast milieuonvriendelijk ook gevaarlijk voor mens en dier. Het achterlaten, opslaan of storten van afval op een plaats (zelfs op privé-eigendom) of op een manier die niet aan het politiereglement voldoet, is sluikstorten.

Het opruimen van dit afval kost de overheid, en daarmee ook de belastingbetaler, enorm veel geld. Waar zwerfvuil ligt, wordt gemakkelijk afval bijgegooid. Andersom geldt hetzelfde: wanneer nergens een blikje of papiertje ligt, word je ook niet gestimuleerd om afval achter te laten. Elke gemeente zet de nodige middelen in om zwerfvuil aan te pakken en de straten proper te houden. Als iedereen een inspanning levert, kunnen we onze leefomgeving samen proper houden.

In het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties staan duidelijke regels waarmee men paal en perk wil stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken: nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai... Als je één van de regels uit GAS overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 250 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning of de sluiting van een inrichting.

Hier kan je zwerfvuil en sluikstort melden