Toegankelijke stembureaus

Lokaal bestuur Haaltert voorziet in elk stembureau een stemhokje aangepast aan personen met een handicap, een rolstoel of minder mobiele inwoners.

Dit hokje voorziet onder meer een draaizone van 1,50 m diameter. Zo kan iedereen vlot zijn of haar stem uitbrengen in het eigen stembureau. In de nabijheid van het speciale stemhokje zal een stoel ter beschikking worden gesteld van kiezers met een beperking die geen rolstoel gebruiken.