Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring gemeentelijke website www.haaltert.be, versie 14 juli 2022.

Lokaal bestuur Haaltert streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.haaltert.be

Nalevingsstatus

De website www.haaltert.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018

Het is mogelijk dat alternatieve teksten bij beelden en linkcontexten niet helemaal voldoen aan de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen, gesteld door het Vlaams Bestuursdecreet.

Corrigerende maatregel om de niet-toegankelijkheid te verhelpen: 

  • We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.
  • We spannen ons in om de linkcontext steeds duidelijk te maken aan de hand van de link tekst, maar soms kan dit nog beter. 

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke pdf’s:

  • We bekijken welke pdf-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige pdf-bestanden halen we offline.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

We linken naar andere websites, zoals van hogere overheden en externe toepassingen. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. niveau AA. Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van lokaal bestuur Haaltert.

Voor de activiteitenkalender worden de gegevens van de UiTdatabank https://www.uitdatabank.be voor Haaltert geïmporteerd. We kunnen niet garanderen dat de geïmporteerde informatie uit dit platform voldoet aan de webrichtlijnen.

Extra toelichting

 

Genomen maatregelen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Het CMS is volledig gebouwd met het oog op toegankelijkheid. 
  • Het contrast van de website zit goed. 
  • We bekijken met LCP hoe we dode linken kunnen opsporen en controleren.
  • We bekijken met LCP de mogelijkheid om een screeningstool te integreren.

Interne controle

Lokaal bestuur Haaltert blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.haaltert.be

We doen periodiek een interne controle. Er worden tussentijdse controles uitgevoerd op de content.

Onze webredacteurs kregen:

  • Een toelichting over webtoegankelijkheid en toegankelijk taalgebruik.
  • Richtlijnen en tips bij de ingave van nieuwe content.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.
De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra infomomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in samenwerking met de webleverancier LCP.
Op 14 juli 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de Communicatiedienst via communicatie@haaltert.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website? 
Neem contact op met de gemeente via informatie@haaltert.be