Trage wegen

Haaltert heeft zo'n 140km aan trage wegen, denk maar aan kerkwegels, veldwegen, bospaden, etc. De gemeente werkt reeds een tijdje aan de herwaardering van deze wegen. Paadjes die in de vergetelheid geraakt waren, worden terug opengesteld en onderhouden en dat kunnen we als liefhebbers alleen maar toejuichen. 

Heb jij een trage weg naast je tuin lopen en zie je het wel zitten om zelf een stukje te maaien? Dan zouden wij en vele wandelaars daar heel dankbaar voor zijn! Sociale werkplaats De Loods uit Aalst maait en onderhoudt elk jaar onze trage wegen. Door de coronamaatregelen zijn minder medewerkers aan de slag en zullen ze er dus langer over doen om onze 140 km trage wegen te maaien. Vandaar deze oproep om zelf een stukje te maaien als dat kan en om geduld en begrip te tonen voor de vertraging.
 
Voor de juiste ligging kan de Atlas der Buurtwegen en Waterlopen ingekeken worden en voor inlichtingen betreffende afschaffing of verlegging van voetwegen kan u terecht bij de dienst openbare werken.