Tussenkomst bij kosten woonzorgcentrum

Een oudere die de stap zet naar het woonzorgcentrum moet het verblijf zelf bekostigen. Als de oudere onvoldoende middelen heeft, dan kan die een beroep doen op het OCMW voor een tussenkomst in de maandelijkse factuur.

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW zal eerst een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité en zij nemen de beslissing over de toekenning van de tegemoetkoming.

Om deze tussenkomst aan te vragen kan je contact opnemen met de Sociale Dienst van het OCMW.

Klik hier voor een overzicht van de woonzorgcentra in Haaltert

Gerelateerde items