Uitbreidingsronde kinderopvang

De Vlaamse regering maakt deze legislatuur geld vrij voor nieuwe plaatsen kinderopvang: groepsopvang voor baby’s en peuters met inkomenstarief. Lokaal bestuur Haaltert komt in aanmerking voor uitbreiding met 8 nieuwe gesubsidieerde plaatsen.

Het Vlaams Agentschap Opgroeien (vroeger Kind en Gezin) lanceerde hierover op 22 februari 2021 een oproep naar alle organisatoren van kinderopvang.
Een organisator van kinderopvang die een uitbreiding wil aanvragen, kan dat doen via departement Opgroeien. Een kopie van de aanvraag moet ook bezorgd worden aan lokaal bestuur Haaltert.

De aanvraag voor uitbreiding dient ten laatste op 30 maart 2021 bezorgd te worden via e-mail aan uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be. De aanvrager bezorgt eveneens een kopie aan het lokaal bestuur via kinderopvang@haaltert.be. De aanvraag wordt behandeld door het Agentschap Opgroeien en de beslissing wordt uiterlijk eind juni 2021 genomen.

Alle praktische info vind je in dit document en op de website van het Agentschap Opgroeien: https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/