Vacature administratief hoofdmedewerker Burgerzaken C4-C5

Wil je graag bij de overheid werken? Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur? Waag dan nu de sprong! En stel je kandidaat voor de vacature administratief hoofdmedewerker Burgerzaken C4-C5 op de dienst Burgerzaken van de cluster Vrije Tijd & Burgerzaken. 

  • Een functie in voltijds contractueel verband.
  • Solliciteer ten laatste op 20 oktober 2021.

Taakomschrijving

Je zorgt voor de uitvoering en opvolging van wetgeving, reglementen, briefwisseling en dossiers. Je denkt mee en adviseert de clustermanager en het beleid op vlak van burgerzaken.

Kandidaatstelling

Vereiste documenten

• motivatiebrief
• curriculum vitae
• kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of studiebewijs en verklaring dat het diploma binnen een termijn van max. 4 maanden kan behaald worden
• uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)

Stel je kandidatuur door bovenstaande documenten te mailen naar personeel@haaltert.be. Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Examens

Het schriftelijk examen of andere selectietechniek zal plaatsvinden tussen 12 en 24 november 2021, het assessment in december 2021 en het mondelinge examen begin januari 2022

De datum van de eerste selectietechniek zal ten minste 8 dagen vooraf meegedeeld worden aan de kandidaten