Vacature administratief medewerker Burgerzaken C1-C3

Wil je graag bij de overheid werken? Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur? Waag dan nu de sprong! En stel je kandidaat voor de vacature administratief medewerker Burgerzaken C1-C3 op de dienst Burgerzaken van de cluster Vrije Tijd & Burgerzaken. 

  • Een functie in voltijds contractueel verband.
  • Solliciteer ten laatste op 7 oktober 2021.
  • Hiervoor zijn 2 functies vacant.

Taakomschrijving

Via je loketfunctie sta je garant voor een klantgericht onthaal. Daarnaast doe je een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de dienst Burgerzaken. 

Kandidaatstelling

Vereiste documenten

• motivatiebrief
• curriculum vitae
• kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of studiebewijs en verklaring dat het diploma binnen een termijn van max. 4 maanden kan behaald worden
• uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)

Stel je kandidatuur door bovenstaande documenten te mailen naar personeel@haaltert.be. Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Examens

Het schriftelijk examen of andere selectietechniek zal plaatsvinden in november/begin december 2021. Het mondelinge examen zal doorgaan tussen 13 en 22 december 2021

De datum van de eerste selectietechniek zal ten minste 8 dagen vooraf meegedeeld worden aan de kandidaten