Vacature administratief medewerker beleidsondersteuning C1-C3

Wil je graag bij de overheid werken? Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur? Waag dan nu de sprong! En stel je kandidaat voor de vacature administratief medewerker beleidsondersteuning C1-C3 op de dienst Administratieve beleidsondersteuning van de cluster Beleids- en Organisatiebeheer.
  • Een functie in contractueel verband.
  • Solliciteer ten laatste op 17 mei 2021.

Taakomschrijving

Je bent een allround administratief medewerker die administratieve ondersteuning biedt aan de dienst Administratieve beleidsondersteuning. Je staat ook in voor het agendabeheer en andere administratieve taken voor de burgemeester.

Kandidaatstelling

Vereiste documenten

  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of studiebewijs en verklaring dat het diploma binnen een termijn van max. 4 maanden kan behaald worden
  • uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)

Stel je kandidatuur door bovenstaande documenten te mailen naar personeel@haaltert.be .

Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Examens

Het schriftelijk examen zal plaatsvinden tussen 25 mei 2021 en 9 juni 2021. Het mondelinge examen zal doorgaan tussen 21 juni 2021 en 2 juli 2021