Vacature administratief medewerker Onthaal & Administratie (Welzijn) C1-C3

Wil je graag bij de overheid werken? Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur? Waag dan nu de sprong! En stel je kandidaat voor de vacature administratief medewerker Onthaal & Administratie (Welzijn) C1-C3 op de dienst Onthaal & administratie van de cluster Welzijn. 

  • Een functie in contractueel verband.
  • Solliciteer ten laatste op 17 mei 2021.

Taakomschrijving

Je voert administratieve taken uit en biedt algemene administratieve ondersteuning (briefwisseling, telefoon, kopiëren, klassement, uittypen agenda, opmaken en verzenden van verslagen, ...) aan de clustermanager Welzijn, de raad, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. Daarnaast sta je in voor een klantvriendelijk onthaal waarbij je burgers op een enthousiaste en professionele manier te woord staat. Bezoekers verder helpen doe je persoonlijk, telefonisch of via e-mail.

Kandidaatstelling

Vereiste documenten

• motivatiebrief
• curriculum vitae
• kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of studiebewijs en verklaring dat het diploma binnen een termijn van max. 4 maanden kan behaald worden
• uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)

Stel je kandidatuur door bovenstaande documenten te mailen naar personeel@haaltert.be. Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Examens

Het schriftelijk examen zal plaatsvinden tussen 25 mei 2021 en 9 juni 2021. Het mondelinge examen zal doorgaan tussen 21 juni 2021 en 2 juli 2021