Vacature algemeen directeur

Ben jij de verschilmaker die we zoeken? Zin om als echte people manager samen met meer dan 150 medewerkers je tanden te zetten in heel wat moderniseringsprojecten en een toekomstgericht personeelsbeleid? Herken je jezelf in onze pijlers “familiaal en hartelijk”, “gezond en sportief” en “leren en moderniseren”? Drie keer ja? Solliciteer dan voor 9 oktober 9 uur voor algemeen directeur.

Ik stel me kandidaat!

Het gaat om een decretale graad in voltijds statutair verband met 1 jaar proef. Voor deze vacature is er één functie vacant en wordt er geen wervingsreserve aangelegd. 

Deze selectietechnieken mag je verwachten: 

 • Solliciteren tot en met 9 oktober om 9 uur
 • Schriftelijke proef via thuisopdracht (wegingsfactor 40 punten) 
 • Mondelinge proef in de vorm van een jurygesprek (wegingsfactor 60 punten) met een presentatie in Bloomz Offices, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem.
 • Assessment 
 • Eventueel vergelijkende proef titels en verdiensten

Sollicitatietips

De selectieprocedure wordt uitbesteed aan extern selectiebureau Motmans & Partners. Beide proeven (schriftelijk en mondeling) worden afzonderlijk beoordeeld en om te slagen moet je op elke proef minimum 50% halen en minimum 60% over het geheel van deze proeven (schriftelijk en mondeling samen). Alle geslaagde kandidaten na het schriftelijk en mondeling gedeelte worden toegelaten tot de assessmentproef. Het assessment is eliminerend. Om te slagen dien je een advies ‘geschikt’ te behalen.

Optioneel is er ook een vergelijkende proef titels en verdiensten: Wanneer kandidaten zich beroepen op de waarborgregeling van artikel 589 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur zal er een bijkomende niet-eliminerende proef op basis van titels en verdiensten tussen de eerst gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure en de kandidaten die zich beroepen op de waarborgregeling. In deze proef verduidelijken de kandidaten hun titels en verdiensten op basis van een diepte-interview en een managementcase (met voorafgaande voorbereiding). 

Opgelet de kandidaten die zich wensen te beroepen op de waarborgregeling van artikel 589§3 van het Decreet Lokaal Bestuur dienen dit uiterlijk op 9 oktober 2023 samen met hun sollicitatie schriftelijk kenbaar te maken.

Interesse? Laat het ons ten laatste op 9 oktober om 9 uur 2023 weten door op de knop hieronder te klikken.

Hou deze documenten bij de hand: cv, motivatiebrief, uittreksel strafregister (model 595, niet ouder dan 3 maanden) en kopie van het vereiste masterdiploma. 

Solliciteer via onderstaande knop. Dan kom je terecht op de sollicitatiewebsite waar je het formulier invult.

Ik stel me kandidaat

Wat mag je van ons verwachten? 

Haaltert is een hartelijke gemeente, die haar in oorsprong prachtig landelijk karakter weet te combineren met de voordelen van de hedendaagse maatschappij. Dat resulteert in een dynamische gemeente waar het aangenaam leven en beleven is. Dat doen we als team, met respect voor wat was en met goesting voor modernisering.

Onze enthousiaste medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf om het leven van bijna 20.000 inwoners aangenamer te maken. Bij ons geen "work hard, play hard"-mentaliteit, wel een warme sfeer met aandacht voor professionaliteit, waarbij we elkaar én de burger niet uit het oog verliezen. 

Ontdek onze andere troeven

Meer uitleg over je loon vind je in het document "loon en aanwervingsvoorwaarden" onderaan deze pagina. Enkele voorbeelden van je mogelijk brutoloon per maand

Loon volgens schaal salarisschaal klasse 3  met meerekenbare anciënniteit (voorwaarden: zie loondocument)

 • bv. brutoloon per maand met 3 jaar anciënniteit: 7.915,50 euro bruto per maand
 • bv. brutoloon per maand met 10 jaar anciënniteit: 9.138,50 euro bruto per maand
 • bv. brutoloon per maand met 15 jaar anciënniteit: 10.361,50 euro bruto per maand

Let op, het precieze nettobedrag per maand hangt onder andere af van je anciënniteit en gezinssituatie. 

En dan ook nog:

 • Gunstige verlofregeling: tot 33 dagen bij fulltime volgens vakantieregeling openbare sector bij statutairen in fulltime werkverband
 • Maaltijdcheques 8 euro/volledige dag
 • Gsm met abonnement (keuze tussen eigen toestel of toestel van de werkgever met grensbedrag)
 • Glijdende werktijden
 • 1 à 2 dagen thuiswerk mogelijk
 • Fietsvergoeding (0,27 euro/km), tegemoetkoming abonnement woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering, aantrekkelijk voor het gehele gezin
 • Kortingen met de Pluspas bij o.a. enkele bekende online en offline winkels
 • Aansluiting GSD-Vpremies, extra tussenkomst bij medische kosten, voordeliger op reis,..
 • Eindejaarstoelage, ecocheques, Haaltertse Kadobon
 • Familiale werksfeer met enkele leuke activiteiten zoals een sportdag, paasontbijt, nieuwjaarsdrink...

Een volledig overzicht van ons voordelenpakket vind je hier

Jouw werkdag

Als algemeen directeur ben je de drijvende kracht in de organisatie en leid en coördineer je de organisatie bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen om een zo optimaal mogelijke dienstverlening te verzekeren.

Dit zijn jouw focuspunten:

 • Je stimuleert de eenheid binnen de organisatie en bouwt aan maximale professionalisering en een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening aan de bevolking.
 • Je zet hierbij de uitgezette lijn en organisatiestructuur verder en vindt hierin een evenwicht tussen innovatie op basis van eigen inzichten en de noodzakelijke stabiliteit.
 • Je bent voorzitter en gangmaker van het managementteam en stuurt de organisatie aan op managementniveau. Samen met de financieel directeur en in overleg met het managementteam sta je in voor de opmaak van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering.
 • Je staat in voor de organisatie en goede werking van de diensten in de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.
 • Je staat aan het hoofd van het personeel en geeft mee richting aan een optimaal en modern personeelsbeleid zodat de organisatie steeds kan beschikken over voldoende competente en gemotiveerde medewerkers.
 • Je vormt de verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de interne organisatie. Hierbij ondersteun en organiseer je de werking van de politieke organen op vlak van besluit- en dossiervorming.
 • Je staat in voor een open interne communicatie naar medewerkers en mandatarissen en verzorgt mee de externe communicatiestroom naar burgers en andere belanghebbenden.
 • Je rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Wil je een volledig overzicht van al je mogelijke taken? Bekijk dan de functiebeschrijving onderaan deze pagina!

Wie ben je?

 • Je behaalde minstens één van volgende diploma's
  • masterdiploma (= een diploma van het universitair onderwijs)
  • of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
  • of een diploma dat hieraan gelijkgesteld is
  • of een gelijkwaardig diploma dat toegang geeft tot niveau A
 • Je beschikt over minimum 3 jaar relevante beroepservaring in een hiërarchisch leidinggevende functie
 • Je bezit de Belgische nationaliteit (decretale verplichting), geniet de burgerlijke en politieke rechten, een gedrag overeenstemmend met de eisen van de functie en voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je kan met overtuiging een ambitieuze organisatie leiden met het oog op het continu verbeteren van de dienstverlening én tegelijk aandacht schenken aan de medewerkers en hun welzijn.
 • Als uitgesproken people manager kan je een organisatie in beweging zetten.
 • Je kan je bewegen tussen de medewerkers om samen met hen te werken aan een (pragmatische) dienstverlening en werking in een cultuur van vertrouwen en nabijheid.
 • Vanuit een helikopterview en een klantgerichte, resultaatsgerichte drive til je de organisatie naar een hoger niveau richting meer efficiëntie en effectiviteit.
 • Als verbindingspersoon met sterke communicatieve vaardigheden creëer je ruimte voor interne en externe samenwerking en schep je een band van vertrouwen en geest van samenwerking met het oog op maximaal draagvlak voor beslissingen.
 • Je hebt een uitgesproken visie op een modern en klantgericht gemeentelijk management.
 • Je gaat ook pragmatisch te werk en deinst er niet voor terug om ook operationeel mee te trekken aan belangrijke organisatiedossiers.

Interesse? Laat het ons ten laatste op 9 oktober om 9 uur door op de knop hieronder te klikken.

Hou deze documenten bij de hand: cv, motivatiebrief,  uittreksel strafregister (model 595, niet ouder dan 3 maanden) en kopie van het vereiste masterdiploma. 

Solliciteer via onderstaande knop. Dan kom je terecht op de sollicitatiewebsite waar je het formulier invult.

Ik stel me kandidaat

 

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met Pieter Vandergraesen, Senior Consultant Public en Social Profit bij Motmans & Partners via 011 36 10 65 of pieter.vandergraesen@motmansenpartners.be