Vacature arbeider Groen/Openbare Ruimte (tot 25 jaar) E1-E3

Kan je overweg met maaiers en weet je onkruid te bestrijden? Ben je handig en kan je kleine en grote herstellingswerken uitvoeren? Zijn wegenwerken en hulp bieden bij het opstellen en afbreken tijden evenementen wel iets voor jou? En ben je jonger dan 25 jaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Ik stel me kandidaat!

Om onze Technische dienst te ondersteunen zijn wij op zoek naar een arbeider (technisch beambte) Groen/Openbare Ruimte. Deze vacature loopt in het kader van een startbaanovereenkomst waardoor alleen mensen jonger dan 25 jaar zich kandidaat kunnen stellen. 

 • solliciteren tot en met 19 oktober 2022
 • goedkeuring kandidaatstellingen na onderzoek 27 oktober 2022
 • praktisch gedeelte en/of andere selectietechniek op 19 november 2022
 • mondeling gedeelte op 19 november 2022

Interesse? Laat het ons ten laatste op 19 oktober 2022 weten door op de knop hieronder te klikken. Hou deze documenten klaar: motivatiebrief, cv, kopie rijbewijs B, uittreksel uit het strafregister (model 595, niet ouder dan 3 maanden).

Ik stel me kandidaat

Je kan je ook kandidaat stellen door je cv aangetekend op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Hou er rekening mee dat we op zoek zijn naar mensen met een rijbewijs B en blanco strafregister. Als je bij ons start vragen we een kopie van je uittreksel uit het strafregister (model 595, niet ouder dan 3 maanden). 

Let op: Je moet jonger dan 25 jaar zijn om in aanmerking te komen voor een contract van 1 jaar in het kader van de startbaanovereenkomst.

Hoe kan je werkdag eruit zien?

Geen enkele werkdag is hetzelfde bij ons. Als arbeider kan je werkdag uit uiteenlopende verantwoordelijkheden bestaan: 

 • verzorgen van bermen, grasvelden, bloemenperken
 • installeren, opstellen en afbreken van feestmateriaal
 • onderhouden, aanleggen en herstellen van wegverhardingen
 • grote en kleine herstellingswerken
 • verkeersborden plaatsen
 • onderhouden van riolen 

Wil je een volledig overzicht van al je mogelijke taken? Bekijk dan de functiebeschrijving onderaan deze pagina!

Wat mag je van ons verwachten? 

Meer uitleg over je loon vind je in het document "loon en aanwervingsvoorwaarden" onderaan deze pagina. Enkele voorbeelden van je mogelijk brutoloon per maand

 • bv. brutostartloon per maand (0 jaar anciënniteit): 2.080,80 euro bruto per maand
 • bv. brutoloon per maand met 5 jaar anciënniteit: 2.127,90 euro bruto per maand

Let op, het precieze nettobedrag per maand hangt onder andere af van je anciënniteit en gezinssituatie. 

Bijkomende voordelen:

 • maaltijdcheques (8 euro/volledige dag)
 • fietsvergoeding (0,25 euro/km)
 • tegemoetkoming abonnement woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • hospitalisatieverzekering, na 1 jaar dienst
 • gunstige verlofregeling (33 dagen volgens vakantieregeling privésector, bij fulltime)
 • en natuurlijk: toffe bende collega's van alle leeftijden

Interesse? Laat het ons ten laatste op 19 oktober 2022 weten door op de knop hieronder te klikken. Hou deze documenten klaar: motivatiebrief, cv, uittreksel uit het strafregister (model 595, niet ouder dan 3 maanden).

Ik stel me kandidaat