Vacature begeleider Buitenschoolse Kinderopvang (Administratief assistent) D1-D3

Wil je graag bij de overheid werken? Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur? Waag dan nu de sprong! En stel je kandidaat voor de vacature begeleider Buitenschoolse Kinderopvang (Administratief assistent) D1-D3 op de dienst Buitenschoolse kinderopvang van het team Kindbeleid van de cluster Welzijn. 
 • Dit betreft twee functies in halftijds contractueel verband van onbepaalde duur.
 • Solliciteer ten laatste op 17 mei 2021.

Taakomschrijving

Onder leiding van de deskundige Buitenschoolse kinderopvang ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen in de dagelijkse omgang, bij de dagelijkse verzorging, het aanbieden van (creatieve) activiteiten, ...

Je werkt in blokken en mogelijke werkuren zijn:

 • Op ma-do-vrijdag: 6.30 u. - 9 u/6.30 u. – 12 u./14.30 u. – 18.30 u.
 • Op dinsdag: 9 u-12 u; 14.30 u. – 18.30 u
 • Op woensdag: 6.30 u. – 9 u. /11 u. – 18.30 u.
 • Aangepast rooster tijdens de schoolvakanties.

Kandidaatstelling:

Stel je kandidatuur door:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • kopie van het diploma
  • OF studiebewijs en verklaring dat het diploma binnen een termijn van max. 4 maanden kan behaald worden
  • OF verbintenis om het diploma te behalen tijdens de eerste 3 jaar van tewerkstelling en inschrijvingsbewijs bij een onderwijsinstelling
 • uittreksel uit het strafregister model 2 (niet ouder dan 3 maanden)

Stel je kandidatuur door bovenstaande documenten te mailen naar personeel@haaltert.be. Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Examens

Het schriftelijk examen zal plaatsvinden tussen 25 mei 2021 en 9 juni 2021. Het mondelinge examen zal doorgaan tussen 21 juni 2021 en 2 juli 2021