Vacature: coördinator Kind- en Jeugdbeleid (B4-B5, contractueel)

Je bent een expert in jeugdzaken en stuurt op een motiverende manier de 4 teams aan: Buitenschoolse Kinderopvang De Pagadder, de dienst Opvanggezinnen, het Huis van het Kind en het team Jeugd. Je werkt projectmatig en staat in voor de realisatie van de doelstellingen van het kind- en jeugdbeleid.

Solliciteer ten laatste op 19 mei 2022. 

 • Behoort tot de cluster Welzijn
 • Behoort tot het team Kind- en Jeugdbeleid
 • Rapporteert aan de clustermanager Welzijn
 • Geeft leiding aan/coördineert vier teams, namelijk Buitenschoolse Kinderopvang, Opvanggezinnen, Huis van het Kind en Jeugd.

Als coördinator Kind- en Jeugdbeleid ben je een expert in jeugdzaken en stuur je op een motiverende manier het hele team aan. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het team Kind- en Jeugdbeleid en bouwt een efficiënte dienstverlening uit. De dienst Kind- en Jeugdbeleid bestaat zelf uit vier teams, namelijk de Buitenschoolse Kinderopvang De Pagadder, de dienst Opvanggezinnen, het Huis van het Kind en het team Jeugd. In nauwe samenwerking met de clustermanager Welzijn adviseer en ondersteun je het beleid en vertaal je de noden van kinderen, jongeren en hun ouders naar het bestuur. Je werkt projectmatig en staat in voor de realisatie van de doelstellingen van het kind- en jeugdbeleid.

Onderaan deze pagina vind je de volledige infobundel van deze functie

Kandidaatstelling

Vereiste documenten:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • kopie van het vereiste diploma: bachelordiploma of gelijkwaardig
 • uittreksel uit het strafregister gewoon model 595 (niet ouder dan 3 maanden)
 • beschrijving van je relevante werkervaring (minimum 1 jaar)

Klik hier om te solliciteren voor deze job

Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de Personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Selectieprocedure

Kandidaten voor een selectieprocedure worden ten minste 8 dagen op voorhand geïnformeerd over de plaats, dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen.

De tijdsplanning is afhankelijk van het aantal kandidaten voor de functie en van de agenda van de juryleden.

Indicatieve tijdsplanning

 • Kandidaturen: tot en met 19 mei 2022
 • Goedkeuring kandidaatstellingen na onderzoek: week van 26 mei 2022
 • Schriftelijk gedeelte en/of andere selectietechniek: tussen 6 en 17 juni 2022
 • Assessmentproef: eind juni-begin juli 2022
 • Mondeling gedeelte: half juli 2022

Selectietechnieken

 • De selectietechnieken en de weging ervan worden bepaald in samenspraak met de jury, rekening houdend met hetgeen voorzien is in de rechtspositieregeling.
 • Een uittreksel uit de rechtspositieregeling werd hieronder opgenomen.
 • De kandidaten zullen hier vooraf over geïnformeerd worden.

Wervingsreserve

Voor deze vacature is er één functie vacant. Deze functie is op korte termijn invulbaar. Daarnaast wordt van de geslaagde kandidaten een wervingsreserve aangelegd van twee jaar, maximum verlengbaar voor twee jaar.

Informatie

Personeelsdienst, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert (1ste verdieping van het gemeentehuis), 053 85 86 18 of personeel@haaltert.be