Vacature gemeenschapswacht-vaststeller

Wil je meehelpen aan een proper en veilig Haaltert? Heb je respect voor de medemens en ben je plichtsbewust? Is jouw burgerzin groot en kom je graag in contact met mensen? Dan ben jij de persoon die we zoeken. 

Ik stel me kandidaat!

Het gaat om een voltijds contract van onbepaalde duur. Voor deze vacature zijn er 2 functie vacant en wordt er een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar. 

 • Solliciteren tot en met 19 oktober 2023
 • Goedkeuring kandidaturen door het college: week van 23 oktober 2023
 • Schriftelijke proef en/of andere selectietechniek: november/december 2023
 • Mondelinge proef: november/december 2023
 • Je slaagt voor de selectieprocedure en de psychotechnische proef die afgenomen wordt door SELOR.
 • Indien nog niet behaald: Het attest van opleiding tot gemeenschapswacht en de opleiding tot vaststeller behalen
 • Je krijgt positief advies van de korpschef van de lokale politie bevoegd voor de politiezone Denderleeuw-Haaltert.

Sollicitatietips

Hou er rekening mee dat we een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) en een kopie van je rijbewijs B en identiteitskaart vragen. 

Om de functie van gemeenschapswacht-vaststeller uit te oefenen moet je in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Een getuigschrift is niet voldoende. (Wet van 15 mei 2007 - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet).

Interesse? Laat het ons ten laatste op 19 oktober 2023 weten door op de knop hieronder te klikken. 

Hou deze documenten bij de hand: cv, motivatiebrief, uittreksel strafregister (model 596.1, niet ouder dan 3 maanden), kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of gelijkwaardig (voor ASO, TSO, KSO: een 6de jaar, voor BSO: een 7de jaar), kopie rijbewijs B en kopie identiteitskaart om de Belgische nationaliteit aan te tonen. 

Solliciteer via onderstaande knop. Dan kom je terecht op de sollicitatiewebsite waar je het formulier invult.

Ik stel me kandidaat

Wat mag je van ons verwachten? 

Haaltert is een hartelijke gemeente, die haar in oorsprong prachtig landelijk karakter weet te combineren met de voordelen van de hedendaagse maatschappij. Dat resulteert in een dynamische gemeente waar het aangenaam leven en beleven is. Dat doen we als team, met respect voor wat was en met goesting voor modernisering.

Onze enthousiaste medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf om het leven van bijna 20.000 inwoners aangenamer te maken. Bij ons geen "work hard, play hard"-mentaliteit, wel een warme sfeer met aandacht voor professionaliteit, waarbij we elkaar én de burger niet uit het oog verliezen. 

Ontdek onze andere troeven

Meer uitleg over je loon vind je in het document "loon en aanwervingsvoorwaarden" onderaan deze pagina. Enkele voorbeelden van je mogelijk brutoloon per maand

Loon volgens schaal C1-C3 met meerekenbare anciënniteit (voorwaarden: zie loondocument)

 • bv. brutostartloon per maand met 0 jaar anciënniteit: 2.258,20 euro bruto per maand
 • bv. brutoloon per maand met 5 jaar anciënniteit: 2.666,50  euro bruto per maand

Let op, het precieze nettobedrag per maand hangt onder andere af van je anciënniteit en gezinssituatie. De relevantie van je anciënniteit wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die ervaring, met de voorwaarden en met het functieprofiel.

En dan ook nog:

 • Tot 33 verlofdagen volgens vakantieregeling privésector in fulltime werkverband
 • Flexibele werkuren 
 • Maaltijdcheques 8 euro/volledige dag
 • Fietsvergoeding (0,27 euro/km), tegemoetkoming abonnement woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering, met de mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven.
 • Tweede pensioenpijler: 2,5% van het pensioengevend loon
 • Kortingen met de Pluspas bij o.a. enkele bekende online en offline winkels
 • Aansluiting GSD-Vpremies, extra tussenkomst bij medische kosten, voordeliger op reis,..
 • Maandelijkse haard- of standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage, ecocheques, Haaltertse Kadobon
 • Collegiale werksfeer met enkele leuke activiteiten zoals een sportdag, paasontbijt, nieuwjaarsdrink...

Een volledig overzicht van ons voordelenpakket vind je hier

Jouw werkdag

Geen enkele werkdag is hetzelfde bij ons. Je werkdag kan dus uit uiteenlopende verantwoordelijkheden bestaan: 

 • Sensibiliseren van burgers rond veiligheid en de criminaliteitspreventie.
 • Signaleren van problemen aan de bevoegde diensten op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet.
 • Automobilisten informeren en sensibiliseren over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren.
 • Toezicht op de wekelijkse markt.
 • Toezien op het naleven van het GAS reglement en het vaststellen ervan.

Wil je een volledig overzicht van al je mogelijke taken? Bekijk dan de functiebeschrijving onderaan deze pagina!

Wie ben je?

 • Je hebt respect voor de medemens.
 • Je hebt burgerzin.
 • Je kan constructief omgaan met eventueel agressief gedrag. 
 • Je hebt respect voor plichten en procedures.
 • Je kan om met stress en bent flexibel (ook in werkuren).
 • Je bent communicatief en behulpzaam.
 • Je werkt goed in team en zelfstandig.
 • Je herkent jezelf in de waarden van de organisatie (zie functiebeschrijving).
 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je voldoet aan de aanwervings- en toelatingsvoorwaarden.

Toelatings-, aanwervings- en uitoefenvoorwaarden

Een volledig overzicht van de aanwervingsvoorwaarden vind je onderaan in de bijlage. Hieronder sommen we er al enkele op: 

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig (voor ASO, TSO, KSO: 6de jaar, voor BSO: een 7de jaar). Om de functie van gemeenschapswacht-vaststeller uit te oefenen moet je in het bezit zijn van een diploma, een getuigschrift is dus niet voldoende. 
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) voorleggen waaruit blijkt dat het gedrag in overeenstemming is met de eisen van de functie en je de burgerlijke en politieke rechten geniet.
 • Je oefent niet tegelijkertijd werkzaamheden uit van privédetective of een functie in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Je bent geen lid van een politiedienst noch oefen je een door de Koning bepaalde activiteit uit.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit en voldoet aan de vereiste over de taalkennis (Nederlandstalig).
 • Voor je aan de slag kan gaan, moet onze arbeidsgeneesheer je medisch geschikt verklaren. 

Interesse? Laat het ons ten laatste op 19 oktober 2023 weten door op de knop hieronder te klikken. 

Hou deze documenten bij de hand: cv, motivatiebrief, uittreksel strafregister (model 596.1, niet ouder dan 3 maanden), kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of gelijkwaardig (voor ASO, TSO, KSO: 6de jaar, voor BSO: een 7de jaar), kopie rijbewijs B en kopie identiteitskaart om de Belgische nationaliteit aan te tonen. 

Solliciteer via onderstaande knop. Dan kom je terecht op de sollicitatiewebsite waar je het formulier invult.

Ik stel me kandidaat