Vacature: technisch deskundige Ontwikkeling Openbare Ruimte (C4-C5)

Je behandelt dossiers en projecten technisch en administratief en volgt ze op van ontwerp tot oplevering om een kwaliteitsvolle publieke ruimte te creëren. Tot het takenpakket behoort ook het behandelen van aanvragen inname openbaar domein.

Solliciteer ten laatste op 19 mei 2022. 

 • Behoort tot de cluster Ruimte
 • Behoort tot de dienst Ontwikkeling Openbare Ruimte/Infrastructuur
 • Rapporteert aan de teamcoördinator Ontwikkeling Openbare Ruimte/Infrastructuur

Het team Ontwikkeling Openbare Ruimte/Infrastructuur heeft als doel grote onderhoudswerken en renovatieprojecten van het openbaar domein van de gemeente en het gemeentelijk patrimonium uit te voeren en nieuwe infrastructuur te voorzien. Dit betreft enerzijds de inrichting, aanleg, heraanleg van het gemeentelijk wegennet in eigen beheer en door derden. Anderzijds onderhouds-, renovatie- en saneringswerken in eigen beheer en nieuwbouwprojecten door derden.

Onderaan deze pagina vind je de volledige infobundel over de functie. 

Kandidaatstelling

Vereiste documenten:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of gelijkgesteld
 • uittreksel uit het strafregister, algemeen model 595 (niet ouder dan 3 maanden)

Bovendien moet je over minimum 1 jaar functierelevante jobervaring beschikken om kunnen deel te nemen aan deze selectieprocedure.

Klik hier om te solliciteren voor deze job

Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Selectieprocedure

Kandidaten voor een selectieprocedure worden ten minste 8 dagen op voorhand geïnformeerd over de plaats, dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. 

De tijdsplanning is afhankelijk van het aantal kandidaten voor de functie en van de agenda van de juryleden.

Indicatieve tijdsplanning

 • Kandidaturen: tot en met 19 mei 2022
 • Goedkeuring kandidaatstellingen na onderzoek: week van 26 mei 2022
 • Indien er meer dan 20 kandidaten zijn, zal er een preselectie doorgaan op: 2 juni 2022
 • Schriftelijk gedeelte of andere selectietechniek: tussen 6 en 14 juni 2022
 • Mondeling gedeelte: tussen 23 juni 2022 en 8 juli 2022.
 • De datum van de eerste selectietechniek zal ten minste 8 dagen vooraf meegedeeld worden aan de kandidaten. Een eventuele preselectie zal doorgaan op 2 juni 2022.

Selectietechnieken

 • De selectietechnieken en de weging ervan worden bepaald in samenspraak met de jury, rekening houdend met hetgeen voorzien is in de rechtspositieregeling.
 • Een uittreksel uit de rechtspositieregeling werd hieronder opgenomen.
 • De kandidaten zullen hier vooraf over geïnformeerd worden.

Wervingsreserve

Voor deze vacature is er één functie vacant. Deze functie is op korte termijn invulbaar. Daarnaast wordt van de geslaagde kandidaten een wervingsreserve aangelegd van twee jaar, maximum verlengbaar voor twee jaar.

Info

Personeelsdienst, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert (1ste verdieping)

053 85 86 18 of 053 85 86 19, personeel@haaltert.be