Naar inhoud

Vakantieopvang 2019

Speelpleinwerking 2017 (grote weergave)

Inschrijven voor vakantieopvang en sportkampen kan enkel via ZOEM. 

ZOEM

Dat is het online reservatiesysteem voor gemeentelijke zalenopvang (ook sportkampen), evenementen en materialen. De afkorting van die vier zaken vormt de naam ZOEM.

Ga naar https://reservaties.haaltert.be/ 


Op deze pagina lees je meer over de vakantieopvang van IBO De Pagadder, de kleuterwerking, de speelpleinwerking in 2019. 

Onderaan deze pagina kan je de brochure downloaden met alle info over ZOEM en al het aanbod van vakantieopvang en sportkampen in 2019.  

Klik hier om de handleiding te bekijken om in te schrijven voor vakantieopvang en sportkampen. (Onderaan de pagina bij downloads)

Heb je geen computer met internet thuis? Dan kan je terecht in het Sociaal Huis. 


 

Inschrijvingsdata 2019

Er zijn drie inschrijvingsmomenten per jaar voor IBO De Pagadder (enkel kleine schoolvakanties), de kleuter werking (juli-augustus), de speel plein werking en de sport kampen. Tijdens die drie inschrijfmomenten kan je alle kinderen van hetzelfde gezin simultaan inschrijven.

Groep 1
Kinderen waarvan één van de ouders gedomicilieerd is in Haaltert.

 • Donderdag 31 januari 2019 om 18 u. voor de krokus- en paasvakantie
 • Donderdag 9 mei 2019 om 18 u. voor de zomervakantie
 • Donderdag 26 september 2019 om 18 u. voor de herfst- en kerstvakantie

Groep 2
Voor De Pagadder, de kleuter werking en de speel plein werking: kinderen die niet in Haaltert
wonen, maar er wel naar school gaan.
Voor de sport kampen: voor iedereen, Haaltenaren en niet-Haaltenaren.

 • Maandag 4 februari 2019 om 18 u. voor de krokus- en paasvakantie
 • Maandag 13 mei 2019 om 18 u. voor de zomervakantie
 • Maandag 30 september 2019 om 18 u. voor de herfst- en kerstvakantie

Sluitingsdagen tijdens schoolvakanties

 • Donderdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap
 • Vrijdag 12 juli: Brugdag
 • Zondag 21 juli: Nationale Feestdag
 • Donderdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
 • Vrijdag 16 augustus: Brugdag
 • Vrijdag 1 november: Allerheiligen
 • Zaterdag 2 november: Allerzielen
 • Dinsdag 24 december (namiddag): Kerstavond (IBO open tot 13 u.)
 • Woensdag 25 december: Kerstdag
 • Donderdag 26 december: Tweede kerstdag
 • Maandag 30 en dinsdag 31 december: Oudejaar
 • Woensdag 1 januari 2020
 • Donderdag 2 januari 2020

 

Voor wie?

IBO De Pagadder en kleuterwerking

 • Opvang voor kleuters tijdens de kleine vakanties
 • Tijdens de zomervakantie kunnen de kleuters ook terecht in De Pagadder voor de kleuterwerking.

Speelpleinwerking 

Lagereschoolkinderen en kinderen tot na de zomer van het eerste secundair kunnen tijdens de schoolvakanties deelnemen aan de speelpleinwerking.

Iedere dag kunnen er per werking 75 kinderen ingeschreven worden.
Om toch zoveel mogelijk kinderen de kans te geven, gebruik te maken van de werkingen, kan
elk kind in de zomervakantie max. 30 dagen naar de kleuter/speelpleinwerking komen.

Leeftijdsgroepen

IBO De Pagadder en Kleuterwerking

 • Instapklas: Sterretjes
 • 1ste kleuterklas: Mini’s
 • 2de kleuterklas: Sloebers
 • 3de kleuterklas: Klavers

Speelpleinwerking 

 • 1ste -2de leerjaar: Rakkers
 • 3de – 4de leerjaar: Dreamers
 • 5de – 6de leerjaar en 1ste middelbaar: Tieners

Kostprijs en uren

Mensen met sociaal tarief of een UiTPAS aan kansentarief krijgen een korting. Vraag ernaar!

IBO De Pagadder en Kleuterwerking

 • IBO De Pagadder: Krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie: 8,93 euro/dag van 6.30 tot 18.30 u. 
 • Kleuterwerking in de zomervakantie: 6 euro/dag van 8 tot 17 u. Sociaal tarief: 1,50 euro/dag.
  Met voor- en naopvang van 6.30 tot 8 u. en van 17 tot 18.30 u. aan 0,80 euro per
  begonnen halfuur.

Speelpleinwerking 

Iedere werkdag van 8 tot 17 u. 

Alle schoolvakanties: 6 euro/dag
Sociaal tarief: 1,5 euro/dag

De kinderen kunnen terecht in de voor- en naopvang in IBO De Pagadder van 6.30 tot 8 u. en van 17 tot 18.30 u. aan 0,80 euro/begonnen halfuur.


 
Terugbetalingen

Terugbetalingen van inschrijvingsgelden kunnen enkel gebeuren bij ziekte of andere dwingende omstandigheden die de niet-deelname aan de vakantiewerkingen rechtvaardigen. Enkel op basis van een schriftelijke aanvraag van de inschrijver, ten laatste 10 werkdagen na de laatste vakantiedag, vergezeld van het bewijsstuk ter rechtvaardiging van de afwezigheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om tot terugbetaling over te gaan. De terugbetaling gebeurt ten laatste 4 weken na de laatste vakantiedag.

Fiscaal aftrekbaar

Een deel van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden bij de belastingberekening. De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn:

 • de uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben,
 • de belastingplichtige die de kosten aftrekt, moet zelf een inkomen hebben,
 • de kinderen waarvoor men de kosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige
 • de echtheid en het bedrag moeten gestaafd worden door een fiscaal attest.

Het maximaal aftrekbare bedrag is 11,20 €/dag/kind. Aan de deelnemers van de vakantiewerkingen 2017 wordt in het voorjaar 2018 het fiscaal attest bezorgd.

Tegemoetkomingen

Een deel van het inschrijvingsgeld kan ingebracht worden in de belastingen. Daarvoor kan je vanaf februari 2020 een fiscaal attest van het voorbije kalenderjaar downloaden in ZOEM voor alle gevolgde activiteiten.

Verschillende mutualiteiten voorzien in een tussenkomst in de kostprijs. Het volledig ingevulde formulier kan je in je account downloaden onder ‘attesten’ na afloop van de paas-, zomer- en kerstvakantie.

Mensen met sociaal tarief of een UiTPAS aan kansentarief krijgen een korting.


 

Contact

Is je kleuter pas gestart met school en wil je meer weten over deze werking? Geen probleem! Maak een afspraak met Sabine, verantwoordelijke van het ‘IBO De Pagadder’.

IBO ‘De Pagadder’, Middelkouter 14A, Haaltert, 053 85 86 58, kinderopvang@haaltert.be

Jeugddienst, Donkerstraat 30, Haaltert, 053 85 86 63, jeugddienst@haaltert.be

 

Praktisch

Jeugddienst

Sociaal Huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert

053 85 86 63

e-mail: jeugddienst@haaltert.be

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur