Naar inhoud

Vakantieopvang 2018

Speelpleinwerking 2017 (grote weergave)

Vanaf 2018 kan je enkel via ZOEM inschrijven voor vakantieopvang en sportkampen. 

ZOEM

Dat is het nieuw, gebruiksvriendelijk online reservatiesysteem voor gemeentelijke zalenopvang (ook sportkampen), evenementen en materialen. De afkorting van die vier zaken vormt de naam ZOEM.

Ga naar https://reservaties.haaltert.be/ 


Op deze pagina lees je meer over de vakantieopvang van IBO De Pagadder, de kleuterwerking, de speelpleinwerking in 2018. 

Onderaan deze pagina kan je de brochure downloaden met alle info over ZOEM en al het aanbod van vakantieopvang en sportkampen in 2018.  

Klik hier om de handleiding te bekijken om in te schrijven voor vakantieopvang en sportkampen. 

Heb je geen computer met internet thuis? Dan kan je terecht in het Sociaal Huis. 


 

Inschrijvingsdata 2018

De inschrijvingsmomenten voor IBO De Pagadder, de kleuterwerking, de speelpleinwerking en de sportkampen lagen tot nu toe op verschillende data. Dat verandert vanaf 2018. Voor al dat aanbod zijn nu drie inschrijvingsmomenten, verspreid over het jaar.

Tijdens die drie inschrijfmomenten zal je alle kinderen van hetzelfde gezin simultaan kunnen inschrijven voor De Pagadder, de kleuterwerking, de speelpleinwerking en de sportkampen. Je kan op ieder moment zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn voor die activiteit. Als een activiteit volzet is, kan je nog inschrijven op de reservelijst

Groep 1
Kinderen waarvan één van de ouders gedomicilieerd is in Haaltert.

 • Donderdag 11 januari 2018 om 18 u. voor de krokus- en paasvakantie
 • Donderdag 3 mei 2018 om 18 u. voor de zomervakantie
 • Donderdag 20 september 2018 om 18 u. voor de herfst- en kerstvakantie

Groep 2
Voor De Pagadder, de kleuterwerking en de speelpleinwerking: kinderen die niet in Haaltert wonen, maar er wel naar school gaan.
Voor de sportkampen: voor iedereen, Haaltenaren en niet-Haaltenaren.

 • Maandag 15 januari 2018 om 18 u. voor de krokus- en paasvakantie
 • Maandag 7 mei 2018 om 18 u. voor de zomervakantie
 • Maandag 24 september 2018 om 18 u. voor de herfst- en kerstvakantie

Sluitingsdagen tijdens schoolvakanties

 • Maandag 2 april: Paasmaandag
 • Woensdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap
 • Zaterdag 21 juli: Nationale Feestdag
 • Woensdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
 • Vrijdag 31 augustus: De Pagadder, kleuterwerking en speelpleinwerking gesloten
 • Donderdag 1 november: Allerheiligen
 • Vrijdag 2 november: Allerzielen
 • Maandag 24 december (namiddag): Kerstavond (IBO open tot 13 u.)
 • Dinsdag 25 december: Kerstdag
 • Woensdag 26 december: Tweede kerstdag
 • Maandag 31 december: Oudejaar

 

Voor wie?

IBO De Pagadder en Kleuterwerking

 • Opvang voor kleuters tijdens de kleine vakanties
 • Tijdens de zomervakantie kunnen de kleuters ook terecht in De Pagadder voor de Kleuterwerking.

Speelpleinwerking 

Lagereschoolkinderen en kinderen uit het eerste secundair kunnen tijdens de schoolvakanties deelnemen aan de Speelpleinwerking.

Iedere dag kunnen er per werking 75 kinderen ingeschreven worden.
Om toch zoveel mogelijk kinderen de kans te geven, gebruik te maken van de werkingen, kan
elk kind in de zomervakantie max. 30 dagen naar de kleuter/speelpleinwerking komen.

Leeftijdsgroepen

IBO De Pagadder en Kleuterwerking

 • Instapklas: Sterretjes
 • 1ste kleuterklas: Mini’s
 • 2de kleuterklas: Sloebers
 • 3de kleuterklas: Klavers

Speelpleinwerking 

 • 1ste -2de leerjaar: Rakkers
 • 3de – 4de leerjaar: Dreamers
 • 5de – 6de leerjaar en 1ste middelbaar: Tieners

Kostprijs en uren

Mensen met sociaal tarief of een UiTPAS aan kansentarief krijgen een korting. Vraag ernaar!

IBO De Pagadder en Kleuterwerking

 • IBO De Pagadder: Krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie: 8,78 euro/dag van 6.30 tot 18.30 u. 
 • Kleuterwerking in de zomervakantie: 6 euro/dag van 8 tot 17 u. Sociaal tarief: 1,50 euro/dag.
  Met voor- en naopvang van 6.30 tot 8 u. en van 17 tot 18.30 u. aan 0,80 euro per
  begonnen halfuur.

Speelpleinwerking 

Iedere werkdag van 8 tot 17 u. 

Alle schoolvakanties: 6 euro/dag
Sociaal tarief: 1,5 euro/dag

De kinderen kunnen terecht in de voor- en naopvang in IBO De Pagadder van 6.30 tot 8 u. en van 17 tot 18.30 u. aan 0,80 euro/begonnen halfuur.


 
Terugbetalingen

Terugbetalingen van inschrijvingsgelden kunnen enkel gebeuren bij ziekte of andere dwingende omstandigheden die de niet-deelname aan de vakantiewerkingen rechtvaardigen. Enkel op basis van een schriftelijke aanvraag van de inschrijver, ten laatste 10 werkdagen na de laatste vakantiedag, vergezeld van het bewijsstuk ter rechtvaardiging van de afwezigheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om tot terugbetaling over te gaan. De terugbetaling gebeurt ten laatste 4 weken na de laatste vakantiedag.

Fiscaal aftrekbaar

Een deel van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden bij de belastingberekening. De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn:

 • de uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben,
 • de belastingplichtige die de kosten aftrekt, moet zelf een inkomen hebben,
 • de kinderen waarvoor men de kosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige
 • de echtheid en het bedrag moeten gestaafd worden door een fiscaal attest.

Het maximaal aftrekbare bedrag is 11,20 €/dag/kind. Aan de deelnemers van de vakantiewerkingen 2017 wordt in het voorjaar 2018 het fiscaal attest bezorgd.

Tegemoetkomingen

Een deel van het inschrijvingsgeld kan ingebracht worden in de belastingen. Daarvoor kan je vanaf februari 2019 een fiscaal attest van het voorbije kalenderjaar downloaden in ZOEM voor alle gevolgde activiteiten. De fiscale attesten van 2017 worden nog gemaild, zoals tot nu toe gebeurde.

Verschillende mutualiteiten voorzien in een tussenkomst in de kostprijs. Het standaardformulier daarvoor is ook downloadbaar in ZOEM vanaf februari 2019.

Mensen met sociaal tarief of een UiTPAS aan kansentarief krijgen een korting.


 

Contact

Is je kleuter pas gestart met school en wil je meer weten over deze werking? Geen probleem! Maak een afspraak met Sabine, verantwoordelijke van het ‘IBO De Pagadder’.

IBO ‘De Pagadder’, Middelkouter 14A, Haaltert, 053 85 86 58, kinderopvang@haaltert.be

Jeugddienst, Donkerstraat 30, Haaltert, 053 85 86 63, jeugddienst@haaltert.be

 

Praktisch

Jeugddienst

Sociaal Huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert

053 85 86 63

e-mail: jeugddienst@haaltert.be

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur