Vast bureau

Het vast bureau is samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is de voorzitter. Het staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. De beslissingen worden collegiaal genomen. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Klik hier voor de verslagen van het vast bureau

Klik hier voor de bekendmakingen