Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Hoe aanvragen

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent:

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden aan dienst Omgeving van lokaal bestuur Haaltert (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond in het kader van bodemonderzoek).

Prijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.