Zelf voetpad onderhouden

Lokaal bestuur Haaltert hecht belang aan een propere buurt. De gemeentelijke diensten en partners zijn hier dagelijks voor in de weer. Maar ook elke inwoner is verplicht om zijn of haar berm of voetpad te onderhouden. Dat staat in het GAS-reglement

We geven je tips om dat te doen, elk seizoen. 

Lente en zomer

Hou je eigen stoep en greppel schoon en verwijder het onkruid.

Voetpad en greppel

  • Veeg afval en zand niet in de rioolkolken. Dat veroorzaakt verstoppingen en andere problemen.
  • Gooi afval en zand in de vuilnisbak.

Milieuvriendelijk onkruidvrij

  • Veeg je voetpad regelmatig met een harde bezem. Zo neem je de voedingsbodem voor onkruid weg.
  • Giet heet water (bv. kookvocht) op hardnekkig onkruid, zo tast je ook de wortel aan.
  • Onkruid heeft de minste groeikans als je het in een vroeg stadium verwijdert. Dus trek regelmatig de jonge plantjes uit.

Tuinen en plantsoenen

Snoei tijdig planten en bomen tegen de grenslijn. Zo hinderen ze niemand, maken ze het voetpad niet vuil met afvallende bladeren en bloemen en blijven alle verkeersborden en -lichten duidelijk zichtbaar.

Herfst

Raap bladeren op de stoep en in de greppel op en gooi ze in de bladkorven.

Glad

Bladeren op een nat wegdek maken de baan gevaarlijk glad voor fietsers en voetgangers. Bovendien komen heel wat bladeren in de riolering terecht wat kan zorgen voor verstoppingen.

Bladkorven

In het najaar plaatst de gemeente heel wat bladkorven in de Haaltertse straten. Zo willen we inwoners van straten met bomen aanmoedigen om de handen uit de mouwen te steken en zoveel mogelijk zelf bladeren te verzamelen. Zo zorgen we samen voor een propere en aangenamere buurt.

Geen tuinafval

Maar de korven zijn enkel bedoeld voor het verzamelen van afgevallen bladeren van bomen in de straat. Tuinafval, bladeren van eigen bomen of zwerfvuil horen niet thuis in de bladkorf.

Winter

Veeg sneeuw niet in de greppel, maar wel dicht tegen de huizen aan.

Stoep sneeuwvrij

Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van elke burger. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep van je woning. Dat kan je best doen met een sneeuwschop of met strooizout.

Afvoer vrijhouden

Let er bij het sneeuwruimen op dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater (zowel van het wegdek als van het voetpad) af te voeren naar de riolering. Het is dus niet de bedoeling dat de sneeuw in de goot geveegd wordt, waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert.
Schep de geruimde sneeuw ook niet op de rijweg. Beter is het om de sneeuw zo dicht mogelijk bij de huizen te vegen of op de rand van het voetpad zodat het rustig kan smelten.

Zorg er zeker voor dat voetgangers altijd door kunnen

Gerelateerde items