Veeg voor eigen deur: sneeuw

Winter

Veeg sneeuw niet in de greppel, maar wel dicht tegen de huizen aan.

Stoep sneeuwvrij
Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van elke burger. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep van je woning. Dat kan je best doen met een sneeuwschop of met strooizout.

Afvoer vrijhouden
Let er bij het sneeuwruimen op dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater (zowel van het wegdek als van het voetpad) af te voeren naar de riolering. Het is dus niet de bedoeling dat de sneeuw in de goot geveegd wordt, waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert.
Schep de geruimde sneeuw ook niet op de rijweg. Beter is het om de sneeuw zo dicht mogelijk bij de huizen te vegen of op de rand van het voetpad zodat het rustig kan smelten.