Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening

Je woning toekomstbestendig renoveren is een verstandige keuze. Het drukt de energiefactuur én verhoogt de waarde van je woning.  Het lijkt simpel, maar dat is het vaak niet. De Vlaamse overheid ondersteunt financieel met renovatie- en energiepremies en de renteloze Mijn VerbouwLening. 

Mijn VerbouwPremie

1 loket voor Vlaamse renovatie- en energiepremies

Mijn VerbouwPremie is het online loket van de Vlaamse overheid voor de aanvraag van premies voor renovatie en energiebesparende investeringen.

Heb je plannen om je muren, vloer of dak te renoveren en te isoleren? Zijn je ramen aan vervanging toe? Plaats je nieuwe leidingen voor elektriciteit of sanitair? Of investeer je in een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler? Met 1 loket en een vereenvoudigde procedure is het nog makkelijker om premies te vinden en aan te vragen.

Voor wie?

Voor al wie investeert in een bestaande woning, bestaand appartement, appartementsgebouw of bedrijfspand.

Voor wat?

Dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, vloerrenovatie, renovatie van buitenschrijnwerk, binnenrenovatie, investeringen in hernieuwbare energie en vernieuwing van elektriciteit en sanitair.

Welk bedrag?

Het bedrag van de premie hangt voor woningen af van het totale gezinsinkomen en de samenstelling van het gezin. Voor bedrijfspanden gaat het om een vast bedrag per m2 of per installatie.

Ontdek via de simulator op https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie op welke premies en premiebedragen je recht hebt.


Mijn VerbouwLening

Sinds 1 februari 2023 is Mijn VerbouwLening niet langer renteloos. De rentevoet die wordt aangerekend voor Mijn VerbouwLening wordt 1 keer per jaar aangepast en is gekoppeld aan de wettelijke rentevoet (bepaald door de federale overheid). Deze rentevoet is op korte termijn heel fel gestegen.

De wettelijke rentevoet bedraagt momenteel 5,25%. Voor Mijn VerbouwLening wordt hiervoor, zoals wettelijk bepaald, een korting van 3% op toegekend. Hierdoor zal de rentevoet voor Mijn VerbouwLening voortaan 2,25% bedragen

Mijn VerbouwLening is een renteloze lening tot 60.000 euro voor eigenaars-bewoners met een laag tot gemiddeld inkomensniveau. 

Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. Deze lening kan aangevraagd worden voor wie in de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie zit. Daarnaast komen ook private verhuurders en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor in aanmerking.

Surf naar www.mijnverbouwpremie.be voor meer informatie.