Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

De vereniging geeft ondersteuning en advies aan Vlaamse gemeenten, zowel voor de politieke mandatarissen als voor de lokale ambtenaren. Ze komen op voor de belangen van de gemeenten, OCMW’s en andere lokale besturen ten aanzien van andere overheden (de Vlaamse of Belgische regering), en derden (energieleveranciers, afvalstoffenverwerkers, ... ).