Dorpsraad Heldergem

De dorpsraad is een vereniging die, los van elke politieke of andere overtuiging, ijvert voor de herwaardering van het Heldergemse dorpsleven in al zijn facetten. Iedereen is welkom op de vergaderingen, gehouden in het Heldergems ontmoetingscentrum “De Fransman” , de vroegere gemeentelijke jongensschool, elke derde maandag van de maand. De dorpsraad wil een volwaardige gesprekspartner zijn als vertegenwoordiging van de Heldergemse bevolking, om op die wijze de participatie van de Heldergemse dorpsbewoner gestalte te geven.

Contact

Heldergemstraat (voorzitter) 106 , 9450 Heldergem
Tel.
0477 20 47 73
heldergemdorpsraad@gmail.com