Vergunning van handelsvestiging

Toepassing van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen.Voor ieder kleinhandelsbedrijf waarvan de netto handelsoppervlakte (inclusief oppervlakte in openlucht) meer dan 400m² bedraagt, dient een aanvraag tot machtiging ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
 
Bij de aanvraag wordt een sociaal-economisch dossier gevoegd.